تاريخ : دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٥ | ٥:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

روش تحلیل لایه ای

یکی از روش های تقریباً جدید در آینده پژوهی روش تحلیل لایه ای علت ها است. ای روش که توسط عنایت الله 1998 طراحی شده، از لحاظ روش، کیفی و از لحاظ رویکرد، اکتشافی است. در این روش، درک یک پدیده با عمیق شدن درلایه های سازنده آن صورت می گیرد. این لایه ها از چهار سطح تشکیل شده است که هر یک نسبت به قبلی کلی تر بوده و عمق بیشتری دارد.

لایه اول. لایه اول لایه مسائل عینی است. این لایه آشکارترین لایه از لایه هایچهارگانه بوده و معرف دیدگاه شکلی و پذیرفته شده از پدیده موردبررسی است. آسیب شناسی پدیده ها در این لایه، سطحی و برای همگان قابل لمس است. در تحلیل پدیده موردبررسی با قبول مفروضات، نقد و پرسشی نیز انجام نمی گیرد.

لایه دوم. لایه دوم لایه علت های اجتماعی و معرف دیدگاه سیستمی است.  در این سطح داده های سطح لیتانی توضیح داده شده و مورد سوال قرار می گیرند.  به علت های مختلف شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی پرداخته می شود.

 لایۀ سوم مبتنی بر فهم ساختار، جهان بینی و گفتمانی است که نه تنها پشتیبان دعاوی معرفتی مرتبط با آینده است؛ بلکه به این دعاوی مشروعیت می بخشد و  علت های اجتماعی بهوجودآورنده مسئله عینی (لایۀ اول) را شکل می دهند.

 لایه چهارم. لایه چهارم معطوف به فهم نشانه ها و استعاره هایی است که به شیوه ای ناخودآگاه، به شکل گیری جهان بینی و گفتمان مسلطی که بهوجودآورندة علت های  اجتماعی و مسئلۀ عینی شده است، کمک می کنند. در این لایه عمیق ترین روایت ها،  طرح واره ها و تصاویر ذهنی شکدهنده به آینده مورد کنکاش قرار گرفته و ریشه ها در معرض پرسش قرار می گیرند.

 

تماس با انجام پایان نامه  

 دپارتمان مشاوره پایان نامه 

 ارتباط: 09106798946-09377529397 

   09377529397 web-viber-icon

 09106798946 تاريخ : جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥ | ۸:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

روشهای پژوهش در علوم رفتاری

در حوزه علوم رفتاری، کاربرد دو جهان‏بینی رویکرد خردگرایانه[1] و طبیعت‌گرایانه[2] (اسناپ و اسپنسر[3]، 2003، ص4) منجر به‌ دو دسته از روش‌های تحقیق شده است که عبارتند از:

الف-  روش‌های کمّی که در آنها از داده‌های کمی استفاده می‌شود؛

ب- روش‌های کیفی که در آنها داده‌های کیفی به‌کار می‌رود.

در تحقیق کمی از اندازه‌های کمی، شمارش‌ها، میانگین‌ها، همبستگی‌ها، آزمون فرضیه‌ها استفاده ‏می‌کنند. ولی در تحقیق کیفی برای پاسخگویی به‌مسأله تحقیق از مفاهیم استفاده می‌نمایند. در تحقیق ‏کیفی از آنچه مورد بررسی است یک نوشتار یا تصویر ساخته می‌شود. تحقیق کیفی بر روش‌های مانند مصاحبه، مشاهده و تحلیل اسناد و مدارک به‏عنوان ابزار اصلی گردآوری داده‌ها تکیه دارد. این روش‌ها مکمل یکدیگر بوده، برای شناخت پدیده‌ها، می‌توان آنها را با هم مورد استفاده قرار داد. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده می‏شود، زیرا استفاده از روش کیفی علاوه بر اینکه کل‏گرایانه و وابسته به‏زمینه است، باعث می‏شود پدیده در محیط واقعی‏تر مورد بررسی قرار گیرد (لیچ، 2007).

به‌طور کلی در علوم مختلف روش تحقیق به‌سه معنا به‌کار برده می‏شود:

1-روش تحقیق، به‌معنای رویکرد هستی‏شناسی (روش فلسفی، الهیات، روش علمی و غیره)؛

2-روش تحقیق، به‏معنای مکاتب فکری و روش‌های تحلیل طبیعت و جامعه (مانند تجربه‌گرایی،اثبات‌گرایی، ابطال‌گرایی، طبیعت‌گرایی، مکانیک‌گرایی، رفتارگرایی، تاویل‌گرایی، فهم‌گرایی و پدیدارشناسی)؛

3-روش تحقیق، فرایند نظام‌مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه‌حل یک مسئله (نیومن، 2002، ص12).

از دیگر تقسیم‌بندی‌هایی که برای روش‌های تحقیق -به‏وسیلة برخی از نویسندگان- به‌کار برده می‌شوند تقسیم‌بندی‌های ذیل می‌باشند.

الف- گذشته‌نگر[4] و آینده‌نگر[5]؛

ب- نتیجه‌گرا[6] و تصمیم‌گرا[7].

به‏طور کلی، چنانچه داده‌های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشند که در گذشته رخ داده، طرح تحقیق را می‌توان گذشته‌نگر تلقی کرد و در صورتی که داده‌های مورد نیاز پژوهش‌گر، دربارة رویدادهایی باشند که پژوهش‌گر باید رخداد آنها را طی دستکاری‌هایی نسبت به‌یک متغیر به‌وجود آورد و یا به‌طور کلی، متغیر مورد مطالعه چنان باشد که مشاهده آن در آینده میسر باشد، در این صورت، طرح پژوهشی، آینده‌نگر تلقی می‌شود.

در برخی از نوشته‌های مربوط به‌پژوهش‌های علوم رفتاری، تحقیقات، به‌نتیجه‌گرا و تصمیم‌گرا نیز تقسیم‌بندی می‌شوند. در این تقسیم‌بندی، منظور از تحقیقات نتیجه‌گرا، تحقیقاتی هستند که هدف پژوهش‌گر صرفاً یافتن پاسخ به‌مسئله‌ای است که هیچ‏گونه کاربردی بلافاصله بر آن مترتب نمی‌باشد؛ در حالی که در تحقیق تصمیم‌گرا هدف پژوهش‌گر، یافتن پاسخ مسئله‌ای است که نتیجه آن، بلافاصله می‌تواند در تصمیم‌گیری، مورد استفاده قرار گیرد.


تماس با انجام پایان نامه  

دپارتمان مشاوره پایان نامه 

 ارتباط: 09106798946-09377529397 

   09377529397 web-viber-icon

 09106798946 [1]- Rationalistic approach

[2]- Naturalistic approach

[3]- Snape & Spencer

[4]- Retrospective

[5]- Prospective

[6]- Conclusion oriented

[7]- Decision orientedتاريخ : سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٥ | ۸:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

تحلیل محتوای متون، کتب درسی، مجلات و روزنامه ها

تحیل محتوا روشی است کمی‌و کیفی، که بطور عینی و نظام دار به تحلیل پیام‌های ارتباطی پرداخته و می‌توان با استفاده از آن در مورد بوجودآورنده پیام، مخاطب آن و شرایط اجتماعی حاکم بر فرایند ارتباط، نتایجی استنتاج کرد.(نوریان،1388،ص18)

تحلیل محتوا را می‌توان به‌طور شهودی روشی در کندوکاو معنای نمادین پیام‌ها توصیف کرد. احتمالا اکثر تحلیل‌گران محتوا نیز چنین برداشتی دارند؛ چراکه دست کم از دو دلالت گمراه‌کننده عاری است: 1) پیام‌ها معنای واحدی ندارند که مستلزم کشف باشد. همواره می‌توان داده‌ها را خاصّه در جایی که ماهیّتاً نمادین هستند، از دیدگاه‌های مختلفی نگریست. 2) ‌معنا لزوما برای همگان یکسان نیست و اجماع یا اشتراک ذهنی در مورد معنای پیام که تحلیل محتوا را فوق‌العاده ساده می‌سازد، فقط در مورد واضح‌ترین وجه پیام یا برای معدودی از مردم، که از دیدگاه فرهنگی و سیاسی اجتماعی یکسانی برخوردارند پیش می‌آید. قطعا ارتباطات جمعی، حوزه سنّتی تحلیل محتوا است. محققان، عمدتا در پی خصوصیات ارتباط گیرنده، اثر مخاطبان، توجه عمومی، فضای اجتماعی-سیاسی، فرایندهای روابط ارزش‌ها، پیش‌داوری‌ها، تمایزات فرهنگی، محدودیت‌های نهادی و امثالهم هستند. (کریپندورف،1386، ص26-31).

رایف برای اجرای هر تحقیق سه فاز عمده را معرفی می‌کند:

تعریف مفاهیم آن پدیده

برنامه ریزی یا ریختن طرح تحقیق

جمع آوری و تحلیل داده‌ها(رایف و دیگران، 1382،ص 37)

دو فاز اول تحقیق را که شامل تعریف مفاهیم موضوع مورد بررسی است به موارد زیر تقسیم می‌کند:

·             تعریف مفاهیم و بیان اهداف تحقیق

·             تعریف مسأله

·             مروری بر نظریه‌ها و تحقیقات گذشته

·             طرح سوال یا فرضیه تحقیق

همچنین برنامه ریزی طرح تحقیق در تحلیل محتوا را شامل موارد زیر می‌داند:

·             تعریف محتوای مربوطه

·             مشخص کردن طرح تحقیق

·             ایجاد جدول‌های تصنعی برای مشخص کردن دقیق رابطه بین متغیرهایی که باید سنجیده شوند.

·             مشخص کردن جمعیت آماری و نحوه نمونه گیری

·             انجام پیش آزمون و تعیین شیوه‌های محاسبه ضریب قابلیت اعتماد.

·             در مرحله تحلیل نیز موارد زیر بایستی انجام شوند:

·             پردازش داده‌ها

·             به کارگیری روش‌های آماری

·             تفسیر داده‌ها و ارائه گزارش از یافته‌های تحقیق(همان).


 

جهت مشاوره در زمینه نحوه انجام تحلیل محتوای متون با کادر تخصصی و مجرب دپارتمان تماس حاصل فرمایید

تماس با انجام پایان نامه  

دپارتمان مشاوره پایان نامه 

 ارتباط: 09106798946-09377529397 

   09377529397 web-viber-icon

 09106798946 تاريخ : یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٥ | ٥:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

شیوه ای سریع برای انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب و تنظیم عنوان پایان نامه یکی از مهم ترین بخش تحقیق می باشد، در صورتی که از ابتدا موضوع کارشناسی شده و عالمانه انتخاب نشود محقق در ادامه کار با مشکلات عدیده ای روبرو می شود. برای انتخاب موضوع مراجعه به سایتهای خارجی و رصد مقالات جدید نمایه شده در بانکهای اطلاعاتی کار گشاست و همچنین مراجعه به پیشنهادات برای محققان آینده که در فصل پنجم پایان نامه ها به آن اشاره می شود، در انتخاب موضوع نو و جدید موثر است.

 

در مورد انتخاب موضوع با مشاورات تخصصی دپارتمان مشاوره تماس حاصل فرمایید.

تماس با انجام پایان نامه  

دپارتمان مشاوره پایان نامه 

 ارتباط: 09106798946-09377529397 

   09377529397 web-viber-icon

 09106798946 تاريخ : دوشنبه ۳ آبان ۱۳٩٥ | ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

دانشجویان گرامی دوره های کارشناسی ارشد و دکترا که در مرحله آماده سازی پروپوزال و انتخاب عنوان پایان نامه خود می باشند، با استفاده از بخش زیر می توانند عناوین مورد نظر خود را در مجموعه مقالات پایگاه سیویلیکا استعلام نمایند. اگر مقاله ای مرتبط با موضوع پایان نامه درج شده در پایگاه سیویلیکا ثبت نشده باشد، می توانید به صورت رایگان نتیجه استعلام را به صورت آنلاین به فرمت PDF از سیویلیکا دریافت نموده و به مرکز آموزشی خود ارائه فرمایید.

 
تاريخ : شنبه ۱ آبان ۱۳٩٥ | ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

پرسشنامه سبک های  هویتی بنیون و آدامز (OMEIS-2)

نسخه ی 64 آیتمی OMEIS  براساس نظریه ی اریکسون، به دست بنیون و آدامز تهیه شده است. این پرسشنامه، شکل گیری هویت را براساس جنبه های ایدئولوژیکی و شخصی، اندازه می گیرد.

دامنه سنی مطلوب برای استفاده از این پرسشنامه، 15 الی 30 سالگی است. شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات هویت بدین ترتیب است که این پرسشنامه از 64 آیتم تشکیل شده و شامل چهار خرده مقیاس آشفته، زودشکل گرفته، تعویق افتاده و پیشرفته می باشد که هر یک شامل 16 سوال می باشند.

دانلود پرسشنامه سبک های  هویتی بنیون و آدامز (OMEIS-2)

تماس با انجام پایان نامه  

دپارتمان مشاوره پایان نامه 

 ارتباط: 09106798946-09377529397 

   09377529397 web-viber-icon

 09106798946 تاريخ : جمعه ۳٠ مهر ۱۳٩٥ | ٧:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

جدید و نوآوری در موضوع پایان نامه

پیدا کردن موضوع جدید یکی از پر چالش ترین مراحل انجام پایان نامه می باشد. با وجود منابع متنوع و متعددی که در زمینه های محتلف وجود دارد ولی پیدا کردن خلا تحقیقاتی و صورت بندی موضوع پایان نامه یکی از دشوارترین مراحل در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری می باشد. در زیر به چند نکته اشاره می شود که در یافتن موضوع پایان نامه کمک کننده است:

  • بررسی پیشهادات برای محققان آتی پایان نامه های انجام شده؛ 
  • تعین حوزه مورد علاقه؛
  • کنترل موضوع در سایت ایران داک و سیکا و اطمینان از اصالت اثر؛
  • مرور تحقیقات قبلی در حوزه مورد علاقه در داخل و خارج از کشور؛
  • مراجعه به منابع معتبر و بانکهای اطلاعاتی؛
  • بررسی مقالات 2010 به بالا در حوزه موضوع؛
  • انتخاب مقاله ای خارجی به عنوان مقاله بیس. 

جهت مشاوره رایگان با تحلیلگران دپارتمان تماس برقرار فرمایید

تماس با انجام پایان نامه  

دپارتمان مشاوره پایان نامه ارتباط:

09106798946-09377529397  

    09377529397 web-viber-icon

 09106798946 تاريخ : یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٥ | ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

روش ای ان پی ANP

ساعتی در سال 1994 پیشنهاد کرد که هنگامی‌که ساختار کلی مسئله به‌جای ساختار سلسله مراتبی، ساختاری شبکه­ای است، برای محاسبه وزن معیارها می‌بایست از روش فرآیند تحلیل شبکه­ای[1]، ANP به‌عنوان بسطی از روش AHP استفاده کرد. روابط بین معیارها درروش AHP به‌صورت سلسله مراتبی و یک طرفه است، در ANP روابط بین شاخص‌ها و سطوح تصمیم­گیری متقابل می‌باشد.

برای حل مسائل به روش ANP شبکه­ای ترسیم می­شود که گره­های موجود در این شبکه معادل هدف، معیارها و گزینه­ها مطابق نیاز ماست و بردارهای جهت­دار که این گره­ها را به هم وصل می­کنند نیز معادل با جهت و وجود اثر گره­ها بر یکدیگر است همانند روشAHP  درروش ANP، وزن معیارها و مطلوبیت گزینه‌ها، به‌طور مستقیم از طریق دریافت قضاوت­های افراد و با استفاده از مقایسه­های زوجی به دست می‌آید.


فرآیند تحلیل شبکه­ای شامل چهار مرحله اصلی می­باشد که عبارتند از:

1-             ساختن مدل و ساختاربندی مساله

مساله را باید به طور شفاف بیان کرده و به یک سیستم منطقی برای مثال یک شبکه تجزیه کرد. ساختار مذکور را می­توان با استفاده از نظر تصمیم­گیرندگان و از طریق روش­هایی چون طوفان مغزی یا دیگر روش­های مناسب به دست آورد. همانطور که دیدیم شکل یک شبکه به عنوان مثال بالا نشان داده شد.

2-             مقایسات زوجی و بردارهای الویت

در روش تحلیل شبکه­ای نیز همچون روش تحلیل سلسله مراتبی عناصر در هر قسمت با توجه به اهمیت آن­ها در کنترل معیار به صورت زوجی مقایسه می­شوند، و خود قسمت­ها نیز با توجه به تاثیرشان در هدف به­صورت زوجی با هم مقایسه می­شوند. از تصمیم­گیرندگان در قالب یک سری مقایسات زوجی پرسیده می­شود که دو عنصر یا دو قسمت در مقایسه با هم چه تاثیری در معیارهای بالادستی خود دارند.

به علاوه اگر روابط متقابلی میان عناصر یک قسمت وجود دارد، با استفاده از مقایسات زوجی و به­دست­آوردن بردار ویژه هر عنصر باید میزان تاثیر دیگر عناصر روی آن نشان داده­شود. اهمیت نسبی با استفاده از یک مقیاس نسبی به دست می­آید. برای مثال می­توان از یک مقیاس 1 تا 9 استفاده کرد، در حالی­که نمره 1 نشان­دهنده اهمیت یکسان دو عنصر نسبت به هم و نمره 9 نشانه بالاترین اهمیت یک عنصر ( سطر ماتریس) در مقایسه با دیگری (ستون ماتریس) می­باشد.

در یک ماتریس مقایسه زوجی، ارزش طرف مقابل برعکس می­باشد؛ یعنی aij= ، در حالی­که aij=(aji)  نشان دهنده اهمیت i امین (jامین) عنصر در مقایسه با jامین (iامین) عنصر است. در روش تحلیل شبکه­ای نیز همانند روش تحلیل سلسله مراتبی مقایسات زوجی در قالب یک ماتریس صورت می­گیرد و بردار الویت محلی با تخمینی از اهمیت نسبی مرتبط با عناصر (یا قسمت­ها) به دست می­آید که به وسیله حل رابطه زیر حاصل می­شود:

معادله                                                         λmax.W=A.W

به طوری که A ماتریس مقایسات زوجی، W بردار ویژه، λmax بزرگترین بردار مقادیر A  است. قابل ذکر است که ساعتی در سال 1980 چندین الگوریتم را برای تقریب W ارائه داد.

در تشکیل ماتریس مقایسات زوجی جهت پرهیز از هرگونه نگرش جانبدارانه، ممکن است از تصمیم­گیری گروهی استفاده شود. دیر و فورمن ( فورمن ،2005) چندین شیوه را برای لحاظ کردن نگرش­ها  و قضاوت­های اعضای گروه در ماتریس زوجی پیشنهاد داده­اند که این شیوه عبارتند از: 1. اجماع 2. رای یا مصالحه، 3. میانگین هندسی قضاوت­های فردی، 4. مدل مجزا.

3-             تشکیل ابرماتریس

مفهوم ابرماتریس شبیه فرآیند مارکوف می­باشد. ابرماتریس قادر به محدودکردن ضرایب برای محاسبه تمامی اولویت­ها و در نتیجه اثر تجمیعی (تجمعی) هر عنصر بر سایر عناصر در تعامل می­باشد (ساعتی،1986). هنگامی که یک شبکه، صرف نظر از هدف، صرفا دربرگیرنده دو خوشه به نام­های معیارها و گزینه­ها باشد، رویکرد ماتریسی ارائه شده توسط ساعتی و تاکیزاوا در سال 1986 می­تواند برای مواجهه با وابستگی­های عناصر یک سیستم به­کار گرفته شود.

این دو بیان می­کنند که برای به دست­آوردن اولویت­های کلی در یک سیستم با تاثیرات متقابل، بردارهای اولویت محلی باید وارد ستون­های خاص یک ماتریس که در اینجا به آن ابر ماتریس می­گوییم، شوند. یک ابرماتریس در واقع یک ماتریس بخش­بندی شده است که هر کدام از بخش­های آن نمایانگر ارتباط بین دو گروه (قسمت یا خوشه) در یک سیستم است.

فرض می­کنیم که یک سیستم تصمیم دارای Ck جزء تصمیم باشد و k=1,2,…,n و هر جزء k دارای mk عنصر می­باشد که با ek1,ek2,…,ekm نشان داده می­شوند. بردارهای الویت محلی به­دست آمده در مرحله دوم گروه­بندی شده بر اساس جهت تاثیر از یک قسمت دیگر، یا در خود یک قسمت طبق پیکان دایره­ای شکل در مکان مناسب خود در ابرماتریس طبق شکل زیر قرار داده می­شوند (ساعتی، 1999).

 به طوری که w21 بردار تاثیر هدف بر معیار، w32 ماتریس تاثیر معیار بر هر یک از گزینه­ها و I نشان دهنده ماتریس واحد بوده و صفرها بیانگر عدم تاثیرپذیری عناصر مستقل از هم می­باشند.

در مثال بالا اگر میان معیارها وابستگی (ارتباط) درونی برقرار باشد، شبکه جایگزین سلسله مراتب می­شود. در این حالت ابرماتریس، Wn، به صورت زیر بوده که در آن W22نشان­دهنده این وابستگی داخلی است:

        توجه داشته باشید در صورتی که روابط متقابل میان عناصر در یک قسمت و یا بین دو قسمت وجود داشته باشد می­توان صفرها را نیز جایگزین کرد. از آنجاکه معمولاً در یک شبکه میان خوشه­ها وابستگی متقابل وجود دارد، ستون­های یک ابرماتریس بیش از یک ستون خواهد بود.

4-             انتخاب بهترین گزینه

در صورتی که ابرماتریس تشکیل شده در مرحله قبلی همه شبکه را پوشش دهد، می­توان وزن­های اولویت را در ستون گزینه­ها در یک ابرماتریس نرمال شده یافت. از سوی دیگر، اگر یک ابر ماتریس فقط شامل قسمت­های به هم مرتبط باشد، نیاز به محاسبات بیشتری برای رسیدن به اولویت­های کلی گزینه­ها وجود دارد. ترجیحات نهایی برای هر گزینه از راه­حل زیر به دست می­آید:                                                                                     

Wn ابرماتریس تحقیق است، K عددی دلخواه و بزرگ است و به توان رساندن ابرماتریس امکان همگرا شدن و در نتیجه ثبات وزن­های آن­را می­دهد. درنهایت گزینه با بزرگ­ترین الویت به عنوان اولین گزینه برتر شناخته می­شود.


تماس با انجام پایان نامه  

دپارتمان مشاوره پایان نامه ارتباط:

09106798946-09377529397  

    09377529397 web-viber-icon

 09106798946 

 


  • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه