تاريخ : چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٥ | ٧:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

جهانی شدن و عوامل موثر بر لزوم تحقق ارائه آموزش زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی

از آنجا که جهانی شدن در دنیای کنونی امری اجتناب ناپذیر است ، زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی و ابزاری غالب،در این ارتباط، در سراسر دنیا از جایگاه خاصی برخوردار بوده و به عنوان زبان فناوری ، تجارت ، فضای مجازی اینترنت و سایر علوم تبدیل گشته است که مسایل و بازتاب آن به قالب زبان جهانی در سیاست ها و عملکرد آموزشی مورد بحث قرار می گیرد. حال که این روند در دنیا به سرعت در حال رشد است ، ظهور این زبان (زبان انگلیسی) بر برنامه ریزی زبانی در سیاستگذاری آموزشی نیز تاثیر بسزایی گذاشته است (مهرپویان،1391). آموزش و پرورش باید در مسیر گسترش توانایی های جوانان گام بردارد، به گونه ای که آنها از مهارت های لازم جهت گفتگوی میان فرهنگی که بستری برای صلح پایدار وهمزیستی جامعه متمدن به شمار می رود، برخوردار شوند (زکریا زاکر، 2012). از نظر کارشناسان برنامه ریزی و تالیف کتب درسی دوره ابتدایی درنظر گرفتن ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی جهانی شدن به قدری بر تربیت فرهنگی دانش آموزان دوره ابتدایی موثر و لازم است تا آنجایی که ضرورت می یابد، این مفاهیم در کتاب های درسی این دوره گنجانده شود (لامعی،1389).  در این راستا به گونه ای خاص بر آموزش این زبان(زبان انگلیسی)  به فراگیران (چه دانش آموزان و چه مدرسان) با یک مدیریت آموزشی و برنامه درسی منسجم تاکید شده است (مرکز تحقیقات بین المللی آموزش زبان انگلیسی، 2010). زبان انگلیسی ، شکل ارتباطات جهانی را تغییر داده است و در راستای بهبود روابط بین جوامع با زبان های گوناگون در سراسر دنیا در کنار فناوری ارتباطات ، مرز کشورها را در نوردیده و خود نیز تغییرات بزرگی را برای خودش ایجاد کرده است.(گرادول، 2012)[1]. آنچه در برنامه درسی دوره ابتدایی لازم می نماید، گنجاندن دیدگاه جهانی شدن  در ابعاد هدف ، محتوا و راهبردهای یاددهی- یادگیری دوره ابتدایی است (چراغی،1389).توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، توریسم ، پدیده جهانی شدن و ضرورت توسعه ارتباطات با سایر ملل، بسیاری از کشورها را بر آن داشته تا برنامه ها و روش های آموزش زبان انگلیسی خود را اصلاح کنند (چانگ،2006).[2] "پیشتر به زبان (خارجی) احتیاج نبود. امروز احتیاج است. باید زبان های زنده دنیا جزء برنامه تبلیغات مدارس باشد... .امروز مثل دیروز نیست که صدای ما از ایران بیرون نمیرفت امروز مامیتوانیم در ایران باشیم و در همه جای دنیا با زبان دیگری تبلیغ کنیم.این را هم بگویم اولین چیزی که یادگیری این درس را آسان میکند پشتکار و تمرین و اراده است. امروزه این زبان بین المللی در تمام رشته ها کاربرد مهمی دارد. برای کار با کامیپوتر که زبان آن نیز انگلیسی است نیاز به یادگیری زبان انگلیسی است تا با دستورات و

خطاهای آن آشنا شویم. اگر بتوانیم زبان انگلیسی را در همان پایه از تحصیل خود قوی کنیم و نکات دستوری و گرامر آن را یاد بگیریم مطمنا در ادامه تحصیل و همینطور در رشته مورد نظر موفق خواهیم بود." (بیانات امام خمینی به نقل از سایت آفتاب). نظام آموزشی فعلی ایران اسلامی در قالب بخشی از ساختار عظیم حکومت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام سیاسی مورد تائید جامعه بین الملل، که داعیه اسلامی بودن داشته و در صدد تاثیر گذاری بر نظام جهانی خاصه جوامع اسلامی - در حوزه کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای - با هدف فراهم نمودن زمینه های لازم برای ظهور منجی عالم بشریت و تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) می باشد؛ با توجه به رشد فزاینده و غیر قابل باور فناوری های پیشرفته، به خصوص در حوزه فضای مجازی، خاصه، بخش رسانه های جهانی اعم از رسانه های دیجیتالی و غیر دیجیتال؛ همچنین رشد روز افزون پدیده جهانی شدن در دهه اخیر، مکلف به سیاستگذاری مناسب برای ساماندهی نحوه تعامل با پدیده جهانی شدن و اتخاذ شیوه مقابله و عکس العمل مناسب در برخورد با این پدیده در افق سند چشم انداز می باشد. از آنجا که هرنوع سیاستگذاری و تدوین راهبرد در این زمینه از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران، به هنگام اجرائی شدن از سوی ملت شریف ایران، به نوعی مستلزم وجود یک زبان مشترک برای عملیاتی شدن سیاست های متخذه می باشد؛ از نگاه محقق چنین به نظر می رسد وضعیت موجود برنامه آموزش زبان انگلیسی - به عنوان یک زبان مشترک جهانی - به دلایل متعدد جوابگوی نیازهای آتی نسل جوان در نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده و شاید یکی از دلایل آن می تواند زمان آغاز آموزش زبان خارجی در شروع مقطع  تحصیلی راهنمایی به جای مقطع تحصیلی ابتدایی باشد از اینرو آنچه به عنوان مشکل، فکر  پژوهشگر را به خود معطوف داشته این مساله است که : " با توجه به ارائه آموزش زبان دوم از آغاز مقطع راهنمایی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران و سرعت فزاینده پدیده جهانی شدن در دهه اخیر آیا آموزش زبان انگلیسی از حیث زمان آغاز به آموزش، جوابگوی نیازهای نسل آینده برای تعامل مناسب با فرایند جهانی شدن می باشد و اصولا چه عواملی بر لزوم تحقق ارائه آموزش زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی تاکید دارد؟"

 

 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946 

 [1] Graddol, D

[2] Chang. J. تاريخ : چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٥ | ٩:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

چکیده پایان نامه

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر رضایت شغلی کارکنان می باشد. این تحقیق در قلمرو زمانی سال 1391 و در قلمرو مکانی اداره مالیات استان آذربایجان غربی صورت پذیرفت. جامعه آماری در این تحقیق 140 نفر از کارکنان اداره مالیات بودند که 102 نفر از آنها را به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش کوکران و  به روش نونه گیری تصادفی جهت بررسی انتخاب نمودیم. ابزار پژوهش ما شامل دو پرسشنامه استاندارد آموزش ضمن خدمت که شامل 9 سوال و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی(JDI) که شامل 72 سوال در طیف 5 درجه ای لیکرت بود. روش تحقیق به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. به منظورتجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و ترسیم جداول و نمودارها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. برای تعیین نرمال بودن یا نبودن داده ها از آزمون کلموگروف – اسمیرنف استفاده شده و با توجه به نرمال بودن آنها از آزمون رگرسیون برای آزمون فرضیههای تحقیق استفاده شده است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل،حاکی از ارتباط و تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر سه بعد رضایت شغلی کارکنان از جمله شغل، ارتقاء و پرداخت بودند.


تماس با انجام پایان نامه  

دپارتمان مشاوره پایان نامه 

 ارتباط: 09106798946-09377529397 

   09377529397 web-viber-icon

 09106798946 تاريخ : چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٥ | ۸:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

موضوعات جدید علوم تربیتی

 • بررسی و ارائه راهکارهای بهبود آموزش های مهارت محور
 • بررسی مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش های فنی و حرفه ای
 • بررسی راهکارهای ارتقاء فعالیت های فرهنگی در مدارس و آموزشکده ها
 • بررسی عوامل موثر بر پایداری ارزش های دینی دینی و اخلاقی در دانشجویان و دانش آموزان
 • بررسی و رائه راهکارهای ارتقای کیفی مدارس
 • بررسی راه های ارتقاء روشهای یاددهی و یادگیری در دانش آموزان و دانش جویان

جهت مشاوره با متخصصین شرکت با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

09106798946 - 09357783848تاريخ : یکشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٥ | ٩:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

روش فلندرز

بررسی فرایند تدریس معلمان با استفاده ازمشاهده مستقیم وکدبرداری از جریان تدریس برای تعیین نوع ارتباط وتحلیل کیفیت تدریس ازدهه­های 50 و60 رایج گردید که امروزه محققان زیادی از روش مشاهده مستقیم و کدبرداری مقوله­ای استفاده می­نمایند. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی معلمان زن سوم­ راهنمایی و معلمان زن اول­ متوسطه هستند که مجموع آن­ها به تعداد 120 نفر که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول به تدریس بودند. نمونه آماری این تحقیق شامل 24 نفر از معلمان زن سوم راهنمایی و 24 نفر از معلمان اول­متوسطه می­باشند که به صورت نمونه­گیری تصادفی منظم انتخاب شدند.جهت بررسی سوالات و فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده هیچ رابطه معنی داری بین خلاقیت معلمان با روش تدریس مستقیم، روش تدریس غیرمستقیم و مشارکت دانش­آموزان وجود ندارد. همچنین در بین عوامل دهگانه فلندرز تنها عامل ابهام و سکوت با خلاقیت دارای رابطه معنی­داری است.

جهت مشاوره در زمینه تحلیل براساس فلندرز با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

09106798946 و 09357783848


تماس با انجام پایان نامه  

دپارتمان مشاوره پایان نامه 

 ارتباط: 09106798946-09377529397 

   09377529397 web-viber-icon

 09106798946 تاريخ : سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٥ | ۸:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

موضوعات مدیریت فناوری اطلاعات

در زیر موضوعات جدیدی در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات ارائه می شود، اصالت موضعات در ایران داک بررسی شده است:

 • طراحی چارچوب و شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی
 • بررسی نظام سیاست‌گزاری توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در ایران با هدف ارائه یک چارچوب  سیاستگزاری منسجم و یکپارچه
 • شناسایی شاخص‌های اندازه‌گیری حجم تجارت الکترونیکی در ایران و ارائه نظامنامه و ابزار سنجش
 • ارائه مدل سنجش بلوغ تجارت الکترونیکی بنگاه‌های کوچک و متوسط
 • آینده‌پژوهی کاربردهای جدید فناوری اطلاعات در شرکت‌های کوچک و متوسط
 • طراحی راهنمای گام به گام توسعه کسب و کار الکترونیکی در ایران؛ از مرحله ایده تا عمل
 • طراحی نظام مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی/بازارگاه‌های B2C در ایران
 • طراحی نظام مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی/بازارگاه‌های B2B در ایران
 • طراحی نظام رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در ایران(e-Award)
 • طراحی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه کننده خدمات فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در ایران(eService-Award)
 • طراحی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه کننده خدمات اطلاعاتی و دانشی در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در ایران(eInformation-Award)
 • تماس با انجام پایان نامه  

   دپارتمان مشاوره پایان نامه 

   ارتباط: 09106798946-09377529397 

     09377529397 web-viber-icon

   09106798946 تاريخ : دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٥ | ٥:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

روش تحلیل لایه ای

یکی از روش های تقریباً جدید در آینده پژوهی روش تحلیل لایه ای علت ها است. ای روش که توسط عنایت الله 1998 طراحی شده، از لحاظ روش، کیفی و از لحاظ رویکرد، اکتشافی است. در این روش، درک یک پدیده با عمیق شدن درلایه های سازنده آن صورت می گیرد. این لایه ها از چهار سطح تشکیل شده است که هر یک نسبت به قبلی کلی تر بوده و عمق بیشتری دارد.

لایه اول. لایه اول لایه مسائل عینی است. این لایه آشکارترین لایه از لایه هایچهارگانه بوده و معرف دیدگاه شکلی و پذیرفته شده از پدیده موردبررسی است. آسیب شناسی پدیده ها در این لایه، سطحی و برای همگان قابل لمس است. در تحلیل پدیده موردبررسی با قبول مفروضات، نقد و پرسشی نیز انجام نمی گیرد.

لایه دوم. لایه دوم لایه علت های اجتماعی و معرف دیدگاه سیستمی است.  در این سطح داده های سطح لیتانی توضیح داده شده و مورد سوال قرار می گیرند.  به علت های مختلف شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی پرداخته می شود.

 لایۀ سوم مبتنی بر فهم ساختار، جهان بینی و گفتمانی است که نه تنها پشتیبان دعاوی معرفتی مرتبط با آینده است؛ بلکه به این دعاوی مشروعیت می بخشد و  علت های اجتماعی بهوجودآورنده مسئله عینی (لایۀ اول) را شکل می دهند.

 لایه چهارم. لایه چهارم معطوف به فهم نشانه ها و استعاره هایی است که به شیوه ای ناخودآگاه، به شکل گیری جهان بینی و گفتمان مسلطی که بهوجودآورندة علت های  اجتماعی و مسئلۀ عینی شده است، کمک می کنند. در این لایه عمیق ترین روایت ها،  طرح واره ها و تصاویر ذهنی شکدهنده به آینده مورد کنکاش قرار گرفته و ریشه ها در معرض پرسش قرار می گیرند.

 

تماس با انجام پایان نامه  

 دپارتمان مشاوره پایان نامه 

 ارتباط: 09106798946-09377529397 

   09377529397 web-viber-icon

 09106798946 تاريخ : جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥ | ۸:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

روشهای پژوهش در علوم رفتاری

در حوزه علوم رفتاری، کاربرد دو جهان‏بینی رویکرد خردگرایانه[1] و طبیعت‌گرایانه[2] (اسناپ و اسپنسر[3]، 2003، ص4) منجر به‌ دو دسته از روش‌های تحقیق شده است که عبارتند از:

الف-  روش‌های کمّی که در آنها از داده‌های کمی استفاده می‌شود؛

ب- روش‌های کیفی که در آنها داده‌های کیفی به‌کار می‌رود.

در تحقیق کمی از اندازه‌های کمی، شمارش‌ها، میانگین‌ها، همبستگی‌ها، آزمون فرضیه‌ها استفاده ‏می‌کنند. ولی در تحقیق کیفی برای پاسخگویی به‌مسأله تحقیق از مفاهیم استفاده می‌نمایند. در تحقیق ‏کیفی از آنچه مورد بررسی است یک نوشتار یا تصویر ساخته می‌شود. تحقیق کیفی بر روش‌های مانند مصاحبه، مشاهده و تحلیل اسناد و مدارک به‏عنوان ابزار اصلی گردآوری داده‌ها تکیه دارد. این روش‌ها مکمل یکدیگر بوده، برای شناخت پدیده‌ها، می‌توان آنها را با هم مورد استفاده قرار داد. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده می‏شود، زیرا استفاده از روش کیفی علاوه بر اینکه کل‏گرایانه و وابسته به‏زمینه است، باعث می‏شود پدیده در محیط واقعی‏تر مورد بررسی قرار گیرد (لیچ، 2007).

به‌طور کلی در علوم مختلف روش تحقیق به‌سه معنا به‌کار برده می‏شود:

1-روش تحقیق، به‌معنای رویکرد هستی‏شناسی (روش فلسفی، الهیات، روش علمی و غیره)؛

2-روش تحقیق، به‏معنای مکاتب فکری و روش‌های تحلیل طبیعت و جامعه (مانند تجربه‌گرایی،اثبات‌گرایی، ابطال‌گرایی، طبیعت‌گرایی، مکانیک‌گرایی، رفتارگرایی، تاویل‌گرایی، فهم‌گرایی و پدیدارشناسی)؛

3-روش تحقیق، فرایند نظام‌مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه‌حل یک مسئله (نیومن، 2002، ص12).

از دیگر تقسیم‌بندی‌هایی که برای روش‌های تحقیق -به‏وسیلة برخی از نویسندگان- به‌کار برده می‌شوند تقسیم‌بندی‌های ذیل می‌باشند.

الف- گذشته‌نگر[4] و آینده‌نگر[5]؛

ب- نتیجه‌گرا[6] و تصمیم‌گرا[7].

به‏طور کلی، چنانچه داده‌های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشند که در گذشته رخ داده، طرح تحقیق را می‌توان گذشته‌نگر تلقی کرد و در صورتی که داده‌های مورد نیاز پژوهش‌گر، دربارة رویدادهایی باشند که پژوهش‌گر باید رخداد آنها را طی دستکاری‌هایی نسبت به‌یک متغیر به‌وجود آورد و یا به‌طور کلی، متغیر مورد مطالعه چنان باشد که مشاهده آن در آینده میسر باشد، در این صورت، طرح پژوهشی، آینده‌نگر تلقی می‌شود.

در برخی از نوشته‌های مربوط به‌پژوهش‌های علوم رفتاری، تحقیقات، به‌نتیجه‌گرا و تصمیم‌گرا نیز تقسیم‌بندی می‌شوند. در این تقسیم‌بندی، منظور از تحقیقات نتیجه‌گرا، تحقیقاتی هستند که هدف پژوهش‌گر صرفاً یافتن پاسخ به‌مسئله‌ای است که هیچ‏گونه کاربردی بلافاصله بر آن مترتب نمی‌باشد؛ در حالی که در تحقیق تصمیم‌گرا هدف پژوهش‌گر، یافتن پاسخ مسئله‌ای است که نتیجه آن، بلافاصله می‌تواند در تصمیم‌گیری، مورد استفاده قرار گیرد.


تماس با انجام پایان نامه  

دپارتمان مشاوره پایان نامه 

 ارتباط: 09106798946-09377529397 

   09377529397 web-viber-icon

 09106798946 [1]- Rationalistic approach

[2]- Naturalistic approach

[3]- Snape & Spencer

[4]- Retrospective

[5]- Prospective

[6]- Conclusion oriented

[7]- Decision orientedتاريخ : سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٥ | ۸:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

تحلیل محتوای متون، کتب درسی، مجلات و روزنامه ها

تحیل محتوا روشی است کمی‌و کیفی، که بطور عینی و نظام دار به تحلیل پیام‌های ارتباطی پرداخته و می‌توان با استفاده از آن در مورد بوجودآورنده پیام، مخاطب آن و شرایط اجتماعی حاکم بر فرایند ارتباط، نتایجی استنتاج کرد.(نوریان،1388،ص18)

تحلیل محتوا را می‌توان به‌طور شهودی روشی در کندوکاو معنای نمادین پیام‌ها توصیف کرد. احتمالا اکثر تحلیل‌گران محتوا نیز چنین برداشتی دارند؛ چراکه دست کم از دو دلالت گمراه‌کننده عاری است: 1) پیام‌ها معنای واحدی ندارند که مستلزم کشف باشد. همواره می‌توان داده‌ها را خاصّه در جایی که ماهیّتاً نمادین هستند، از دیدگاه‌های مختلفی نگریست. 2) ‌معنا لزوما برای همگان یکسان نیست و اجماع یا اشتراک ذهنی در مورد معنای پیام که تحلیل محتوا را فوق‌العاده ساده می‌سازد، فقط در مورد واضح‌ترین وجه پیام یا برای معدودی از مردم، که از دیدگاه فرهنگی و سیاسی اجتماعی یکسانی برخوردارند پیش می‌آید. قطعا ارتباطات جمعی، حوزه سنّتی تحلیل محتوا است. محققان، عمدتا در پی خصوصیات ارتباط گیرنده، اثر مخاطبان، توجه عمومی، فضای اجتماعی-سیاسی، فرایندهای روابط ارزش‌ها، پیش‌داوری‌ها، تمایزات فرهنگی، محدودیت‌های نهادی و امثالهم هستند. (کریپندورف،1386، ص26-31).

رایف برای اجرای هر تحقیق سه فاز عمده را معرفی می‌کند:

تعریف مفاهیم آن پدیده

برنامه ریزی یا ریختن طرح تحقیق

جمع آوری و تحلیل داده‌ها(رایف و دیگران، 1382،ص 37)

دو فاز اول تحقیق را که شامل تعریف مفاهیم موضوع مورد بررسی است به موارد زیر تقسیم می‌کند:

·             تعریف مفاهیم و بیان اهداف تحقیق

·             تعریف مسأله

·             مروری بر نظریه‌ها و تحقیقات گذشته

·             طرح سوال یا فرضیه تحقیق

همچنین برنامه ریزی طرح تحقیق در تحلیل محتوا را شامل موارد زیر می‌داند:

·             تعریف محتوای مربوطه

·             مشخص کردن طرح تحقیق

·             ایجاد جدول‌های تصنعی برای مشخص کردن دقیق رابطه بین متغیرهایی که باید سنجیده شوند.

·             مشخص کردن جمعیت آماری و نحوه نمونه گیری

·             انجام پیش آزمون و تعیین شیوه‌های محاسبه ضریب قابلیت اعتماد.

·             در مرحله تحلیل نیز موارد زیر بایستی انجام شوند:

·             پردازش داده‌ها

·             به کارگیری روش‌های آماری

·             تفسیر داده‌ها و ارائه گزارش از یافته‌های تحقیق(همان).


 

جهت مشاوره در زمینه نحوه انجام تحلیل محتوای متون با کادر تخصصی و مجرب دپارتمان تماس حاصل فرمایید

تماس با انجام پایان نامه  

دپارتمان مشاوره پایان نامه 

 ارتباط: 09106798946-09377529397 

   09377529397 web-viber-icon

 09106798946  • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه