تاريخ : دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳ | ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

طراحی پرسشنامه محقق ساخته پایان نامه های دانشگاهی همراه با روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری

جهت اعلام نظر جهت طراحی پرسشنامه پایان نامه خود مدل مفهومی متغیرها و فرضیه های تحقیق را به آدرس زیر ارسال کنید:

analysis1@contractor.net

 

دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی

 09377529397


 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946   • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه