تاريخ : جمعه ٢٤ بهمن ۱۳٩۳ | ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

تحلیل کیفی پایان نامه

پایان نامه

خدمات:

  • تحلیل داده های اکتشافی و شناسایی مولفه ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق؛
  • طراحی مدل با استفاده از روش داده بنیاد (Grounded-Theory)؛
  • تحلیل محتوای اسناد مانند تحلیل محتوای سریالهای تلویزیونی، روزنامه، مجله و کتب درسی با استفاده از تکنیکهای تحلیل محتوای کیفی، کمی و ویلیام رومی؛
  • استخراج مفاهیم، اهداف، اصول و وروش با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی؛
  • شناسایی مفاهیم، معیارها . زیرمعیارها با استفاده از روشهای آینده پژوهی و تحلیل گفتمان؛
  • اعتباریابی ابزارهای تحقیق با استفاده از روش دلفی.
دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی
شماره تماس: 09106798946 -09377529397
امیل: analysis1@contractor.net

 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946   • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه