تاريخ : چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱ | ٥:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

تحصیلات تکمیلی

 

کارشناسی ارشد

 

دانشکده زبانهای خارجی 

دانشکده علوم 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

زبان انگلیسی

آمار

الهیات

زبان و ادبیات عرب

ریاضی

تاریخ

زبان و ادبیات فرانسه

زمین شناسی

جغرافیای انسانی

زبانشناسی همگانی

زیست شناسی

جغرافیای طبیعی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

شیمی

زبان فارسی

برنامه ریزی آموزشی

فیزیک

علوم اجتماعی

تاریخ و فلسفة آموزش و پرورش

دانشکده علوم اداری و اقتصاد 

فلسفه

روانشناسی

اقتصاد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

مدیریت آموزشی

توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشاوره و راهنمایی

علوم سیاسی

دانشکده فنی و مهندسی 

مطالعات زنان

روابط بین الملل

مهندسی کامپیوتر

 

مدیریت بازرگانی

مهندسی شیمی

   

حسابداری

مهندسی برق

   

مدیریت هتلداری

   

 

دکتری

 

دانشکده زبانهای خارجی 

دانشکده علوم 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

زبان انگلیسی

ریاضی

تاریخ

زبان و ادبیات عرب

زمین شناسی

جغرافیای انسانی

زبانشناسی همگانی

زیست شناسی

جغرافیای طبیعی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

شیمی

زبان فارسی

مدیریت آموزشی

فیزیک

علوم اجتماعی

روانشناسی عمومی

دانشکده علوم اداری و اقتصاد 

فلسفه

   

علوم اقتصادی

   
 

مدیریت بازرگانی  • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه