تاريخ : جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ | ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

چکیده پایان نامه

نگارش چکیده برای پایان نامه یکی از موضوعات مهم است، که همه دانشجویان ارشد با آن مواجه می شوند. در نوشت چکیده پایان نامه باید مواردی رعایت شود تا چکیده پایان نامه مفید و گویای پایان نامه صورت بندی شود. کل چکیده پایان نامه باید در یک پاراگراف نوشته شود و منبع و رفرنس در آن ذکر نشود. چکیده پایان نامه شامل بخشهای زیر است:

چکیده پایان نامه

  • مقدمه
  • هدف
  • روش کار
  • یافته ها
  • نتیجه گیری
  • واژه های کلیدی

در نوشتن چکیده پایان نامه ابتدا به مقدمه چند جمله ای اهمیت موضوع را مطرح می کنیم و بعد هدف از تحقیق حاضر را می نویسیم که همان عنوان پایان نامه است. بعد به روش کار و ابزار پایان نامه اشاره می کنیم و یافته های را خیلی کوتاه ذکر می کنیم و در نهایت نتیجه گیری کوتاهی در آخر می نویسیم. در پایین چکیده کلید واژه ها را میاوریم، که شامل اصطلاحات مهم و متغیرهای تحقیق هستند.

دپارتمان مشاوره پایان نامه

ارتباط: 09106798946-09377529397

 09106798946 web-viber-icon  • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه