تاريخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤ | ٩:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

نحوه تدوین روش تحقیق پیمایشی در پایان نامه

روش اجرای پژوهش توصیفی – پیمایشی است. برای انجام پژوهش حاضر به نمونه های آماری تحقیق مراجعه شد. مراحل انجام پژوهش حاضر به شرح زیراست:

- مطالعات کتابخانه‌ای: مراجعه به کتب، نشریات و مقالات و مجلات و سایت‌های اینترنتی معتبر علمی داخلی و خارجی در زمینه موردنظر.

- تهیه و تنظیم پرسشنامه متناسب با اهداف پژوهش و تعیین اعتبار و اعتماد علمی آن.

- اننجام آزمون از جامعه مورد پژوهش

- کدگذاری و ثبت اطلاعات پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS رایانه

- تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده

- ارزیابی، بحث و نتیجه‌گیری نهایی و ارائه پیشنهادات کاربردی

- تهیه و تدوین و ارائه نتایج پژوهش

 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

ارتباط: 09106798946-09377529397
 09377529397 web-viber-icon
پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه   


  • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه