تاريخ : دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ | ۸:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

لیست پایان نامه های گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 

 

 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946 


لیست پایان نامه های گروه علوم تربیتی

‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
1 بررسی تأثیر شیوه های آموزش ارزش های دینی مبتنی بر دیدگاه تربیت منش و شخصیت بر درونی سازی ارزش پاکدامنی از طریق برنامه درسی در دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع دبیرستان ناحیه چهار شهرستان قم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
مهدی رضایی   22/12/1387 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد محمد جواد زارعان استاد مشاور
استاد سید احمد رهنمایی استاد داور
استاد حسن ملکی استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
2 تحلیلی بر «آوپ» و نهادهای علمی آموزشی هرات از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول (32-618) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
محمد احسانی   24/04/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد نورالله کسائی استاد راهنما
استاد محمدالله اکبری استاد مشاور
استاد خسرو باقری استاد داور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
3 بررسی تحلیلی تعلیم و تربیت دوره صفویه ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
غلامرضا تاج بخش   24/04/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد نورالله کسائی استاد داور
استاد غلامعلی سرمد استاد راهنما
استاد حسین توفیقی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
4 بررسی میزان انطباق محتوا با اهداف کتابهای تعلیمات دینی دوره راهنمائی تحصیلی در سال تحصیلی75-76 ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
سیدجواد حسنی   22/09/1376 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد علیرضا اعرافی استاد مشاور
استاد سید محمد غروی استاد داور
استاد بهرام محسن پور استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
5 تربیت الگویی زنان در قرآن کریم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
هادی حسین خانی 19 10/04/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد ولی الله نقی پورفر استاد داور
استاد خسرو باقری استاد راهنما
استاد احمد بهشتی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
6 بررسی شیوه های دعوت انبیای الوالعزم در قرآن ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
علی حسین زاده 19 26/01/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد حسین توفیقی استاد داور
استاد خسرو باقری استاد راهنما
استاد احمد بهشتی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
7 بررسی تشویق از دیدگاه اسلام و فرایند تقویت از دیدگاه نورفتارگرایی رادیکال ( اسکینری) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
غلامرضا دولتی 19 21/03/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد محمد مهدی نادری استاد راهنما
استاد احمد بهشتی استاد داور
استاد بهرام محسن پور استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
8 مقایسه مراحل تربیت در منابع اسلامی و پراگماتیسم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
اصغر رحمتی فر 18.5 20/03/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد احمد بهشتی استاد مشاور
استاد غلامعلی سرمد استاد راهنما
استاد خسرو باقری استاد داور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
9 انگیزش در اخلاق از دیدگاه قرآن کریم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
هادی رزاقی 19 17/04/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد خسرو باقری استاد راهنما
استاد علیرضا اعرافی استاد مشاور
استاد سید محمد غروی استاد داور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
10 بررسی نقش عوامل مؤثر در جذب نسل جوان به مسجد از دیدگاه جوانان استان کرمان ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
عبدالرضا ضرابی   07/11/1376 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد غلامعلی سرمد استاد داور
استاد سید کاظم اکرمی استاد راهنما
استاد بهرام محسن پور استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
11 روشهای تربیتی انذار و تبشیر در قرآن ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
اسداله طوسی 18.5 17/04/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد خسرو باقری استاد راهنما
استاد علیرضا اعرافی استاد مشاور
استاد محمد باقر سعیدی روشن استاد داور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
12 نگرش تحلیلی بر نهادهای علمی و آموزشی هرات از آغاز عصر مغول و ایلخانان تا عصر قاجار ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
محمدظاهر فهیمی 18.5 24/04/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد خسرو باقری استاد داور
استاد نورالله کسائی استاد راهنما
استاد محمدالله اکبری استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
13 مقایسه تفاوت های جسمی و روان شناختی دختران و پسران در اسلام و روان شناسی ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
غلامرضا متقی فر 18.5 06/03/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد سید محمد غروی استاد داور
استاد احمد بهشتی استاد مشاور
استاد غلامعلی سرمد استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
14 بررسی جایگاه عقل در تربیت از دیدگاه امام موسی کاظم (ع) در روایت هشام بن حکم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
حسین مهدی زاده 19.5 30/07/1377 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد غلامرضا فیاضی استاد مشاور
استاد سید محمد غروی استاد داور
استاد خسرو باقری استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
15 نگرشی بر تعامل فقه و تربیت با تأکید بر نقش فقه در تربیت ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
علی همت بناری 18.75 22/03/1380 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد علیرضا اعرافی استاد راهنما
استاد عباسعلی شاملی استاد مشاور
استاد محمد جواد زارعان استاد داور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
16 بررسی عوامل و انگیزه های گرایش به تحصیلات دانشگاهی در بین طلاب حوزه علمیه قم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
حسین کارآمد 19.5 10/03/1380 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد محمود تقی زاده استاد داور
استاد عزت الله نادری استاد راهنما
استاد محمد جواد زارعان استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
17 بررسی تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی( با تأکید بر نقش اسلام در تبیین مبانی ، اصول و روشهای تربیت اخلاقی) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
اصغر اخوی   23/08/1381 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد سید احمد رهنمایی استاد مشاور
استاد عباسعلی شاملی استاد داور
استاد محمد جواد زارعان استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
18 اصول و روشهای آموزش مفاهیم دینی به کودکان دبستانی ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
علی مقدسی پور 18.5 30/03/1381 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد محسن ایمانی استاد داور
استاد علی محمد کاردان استاد راهنما
استاد سید احمد رهنمایی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
19 تربیت جنسی در اسلام ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
حافظ ثابت 18.5 11/04/1381 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد سید احمد رهنمایی استاد راهنما
استاد حسینی استاد داور
استاد محمد جواد زارعان استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
20 نقش رفتارهای عاطفی در تربیت اسلامی کودکان و نوجوانان از دیدگاه قرآن و سنت ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
محمد حسن مطیعی 18.5 29/01/1381 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد محمد جواد زارعان استاد داور
استاد عزت الله نادری استاد راهنما
استاد مریم سیف نراقی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
21 مطالعه سطح نگرش و انگیزش دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به درس معارف اسلامی 2-1 در سال تحصیلی 80-79 ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
سید محمد رضا موسوی نسب 19.5 26/06/1380 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد محمد مهدی نادری استاد مشاور
استاد محمود تقی زاده استاد داور
استاد عباسعلی شاملی استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
22 چشم اندازی بر جایگاه و نقش تغافل در فرآیند تربیت با نگرشی اسلامی ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
علی بهرام طجری 19 06/04/1381 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد عباسعلی شاملی استاد راهنما
استاد محمد بهشتی استاد مشاور
استاد سید احمد رهنمایی استاد داور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
23 بررسی رابطه ادراک خود، داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی در نوجوانان عادی (14 تا 16 سال) و نوجوانان دارای مشکل رفتاری (14و 15 سال) شهر قم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
صادق کریم زاده 19.6 27/12/1382 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد باقر حجازی استاد مشاور
استاد نیکچهره محسنی استاد راهنما
استاد پروین کدیور استاد داور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
24 برنامه درسی تربیت دینی دوره کودکی سوم مبتنی بر تحوّل دین داری ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
سید یاسر حسینی   27/02/1390 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد حسن ملکی استاد مشاور
استاد علیرضا اعرافی استاد مشاور
استاد محمود نوذری استاد راهنما
استاد سید احمد رهنمایی استاد داور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
25 تبیین برنامه درسی تربیت عبادی کودکان بر مبنای سنت اهل البیت علیهم السلام ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
مهدی شکراللهی     علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد حسن ملکی استاد راهنما
استاد عباسعلی شاملی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
26 اصول و شیوه‌های تربیت اخلاقی از نگاه علامه مصباح یزدی و دلالتهای آن در برنامه درسی آموزش و پرورش(مقطع دبستان) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
حمیدرضا کاظمی 19 13/09/1389 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد سید احمد رهنمایی استاد داور
استاد عباسعلی شاملی استاد راهنما
استاد حسن ملکی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
27 ویژگی‌های یک برنامه درسی مهدی باورانه در دوره آموزش عمومی کشور با تأکید بر مقطع راهنمایی ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
حسین کریمی 19 16/11/1389 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد حسن ملکی استاد مشاور
استاد محمد داودی استاد داور
استاد عباسعلی شاملی استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
28 تأثیر روش شناسی عرفان نظری در اهداف برنامه درسی ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
مرتضی لطفی   30/10/1389 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد ابوالفضل ساجدی استاد راهنما
استاد حسن ملکی استاد مشاور
استاد محمد بهشتی استاد داور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
29 اصول حاکم بر توسعه رشته‌های علوم انسانی در نهادهای حوزوی بنیاد با نگرش به مبانی دینی ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
علی ارجمند عین الدین   17/12/1389 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد ابوالفضل ساجدی استاد مشاور
استاد محمود نوذری استاد داور
استاد سید احمد رهنمایی استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
30 اصول و روش های تربیت عبادی در برنامه درسی دوره ابتدائی بر مبنای قرآن و سنت اهل بیت (ع) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
مهدی شکراللهی 19 08/07/1389 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد محسن ایمانی استاد داور
استاد حسن ملکی استاد راهنما
استاد عباسعلی شاملی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
31 الگوی عمومی تربیت دینی در اسلام دکترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
سید محمد صادق موسوی نسب   04/04/1390 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد صادق زاده استاد داور
استاد محمود رجبی استاد مشاور
استاد محمد بهشتی استاد داور
استاد ابوالفضل ساجدی استاد داور
استاد علیرضا اعرافی استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
32 تحوّل فهم دعا در کودکان و نوجوانان (16-6) قم دکترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
سید محمد رضا موسوی نسب 18 29/03/1390 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد علی فتحی آشتیانی استاد داور
استاد بهروز مهرام استاد داور
استاد مظاهری استاد داور
استاد علی عسگری استاد راهنما
استاد عباسعلی شاملی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
33 ارزشیابی برنامه درسی پنهان نظام آموزشی جامعه المصطفی العالمیه دکترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
علی همت بناری 18 19/03/1390 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد علی عسگری استاد داور
استاد محمد داودی استاد داور
استاد حسن ملکی استاد داور
استاد بهروز مهرام استاد مشاور
استاد علی هومن استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
34 بررسی تحوّل ایمان به خدا در دوران کودکی، نوجوانی و آغاز جوانی: رویکردی روانشناختی دینی دکترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
محمود نوذری 18 26/11/1389 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد علیرضا اعرافی استاد راهنما
استاد فتعحلی خانی استاد داور
استاد محمد داودی استاد داور
استاد عباسعلی شاملی استاد داور
استاد مسعود آذربایجانی استاد مشاور
استاد محمد جواد زارعان استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
35 روی آورد اسلامی به آموزه های اصلی نظریه های تحول اخلاقی دکترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
صادق کریم زاده     علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد پروین کدیور استاد راهنما
استاد سید محمد غروی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
36 معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام و تهیه مقیاس آن دکترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
هادی حسین خانی 18 19/03/1390 علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد احمد حاجی ده آبادی استاد داور
استاد مسعود آذربایجانی استاد مشاور
استاد سید احمد رهنمایی استاد داور
استاد بهروز مهرام استاد مشاور
استاد مسعود جان‌بزرگی استاد راهنما
استاد محمد ناصر سقای بی ریا استاد داور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
37 بررسی تطبیقی «مقایسه» فطرت از دیدگاه شهید مطهری و استعداد از دیدگاه اسکفلر و پیامدهای تربیتی آن ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
سید محمد صادق موسوی نسب 19 10/04/1377 علوم تربیتی
با عرض پوزش چکیده این پایان نامه وارد نگردیده.
اساتید
استاد نقش
استاد غلامعلی سرمد استاد داور
استاد علیرضا اعرافی استاد مشاور
استاد خسرو باقری استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
38 تلقین و حدود کاربست آن در تربیت دینی با رویکرد اسلامی ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
سید نقی موسوی     علوم تربیتی
با عرض پوزش چکیده این پایان نامه وارد نگردیده.
اساتید
استاد نقش
استاد سید صادق موسوی نسب قمی استاد مشاور
استاد علیرضا اعرافی استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
39 بررسی روش الگویی با رویکرد دینی - روانشناختی ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
جواد ابراهیمی     علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد مسعود جان‌بزرگی استاد مشاور
استاد محمود نوذری استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
40 بررسی نقش عالم دینی در تربیت دینی از دیدگاه کتاب و سنت ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
علی حسین پناه     علوم تربیتی
با عرض پوزش چکیده این پایان نامه وارد نگردیده.
اساتید
استاد نقش
استاد علیرضا اعرافی استاد راهنما
استاد محمد داودی استاد مشاور
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
41 نقش اسلامی سازی متن درسی در درونی شدن ارزشها ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
حسین خطیبی     علوم تربیتی
با عرض پوزش چکیده این پایان نامه وارد نگردیده.
اساتید
استاد نقش
استاد هادی رزاقی استاد مشاور
استاد سید صادق موسوی نسب قمی استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
42 بررسی نقش الزام در تربیت دینی از نظر اسلام ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
ستار همتی     علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد هادی رزاقی استاد مشاور
استاد محمد داودی استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
43 تحلیل معرفت شناختی اینترنت به مثابه فضای ریزوماتیک ودلالتهای آن در تعلیم و تربیت (نقد چالشهای آن از منظر دینی - اسلامی) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
محمدقاسم رجایی     علوم تربیتی
مشاهد چکیده
اساتید
استاد نقش
استاد سید احمد رهنمایی استاد مشاور
استاد سجادی استاد راهنما
‌‌
ردیف عنوان پایان‌نامه مقطع
44 بررسی نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاریخ دفاع گروه
صمد سعیدی مشیرآباد     علوم تربیتی
با عرض پوزش چکیده این پایان نامه وارد نگردیده.
اساتید
استاد نقش
استاد علیرضا اعرافی  


  • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه