تاريخ : سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٤ | ٦:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

شناسایی و رتبه بندی عوامل بر اساس رویکرد فازی

یکی از موضوعاتی که در پایان نامه مورد سنجش قرار می گیرد شناسایی و رتبه بنئی عوامل موثر در حوزه های مختلف است. معمولا مناسب ترین رویکرد برای این گونه پایان نامه ها رویکرد فازی است که از سلسله مراتب متغیرها AHP و ANP و Topsis استفاده می شود. در این نوع پایان نامه ها در فاز اول از طریق مرور مبانی نظری و مصاحبه باید عوامل و فاکتورها شناسایی شوند و در فاز دوم توسط خبرگان عوامل شناسایی شده در ماتریسهای محقق ساخته به صورت زوج به زوج مقایسه و رتبه بندی شوند.

جهت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید

 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946 


عدم اطمینان موجود در قضاوتهای ترجیحی، عدم اطمینان اولویت بندی آلترناتیوها را افزایش می دهد و به همان نسبت، تعیین توافق (ثبات منطقی) اولویتها را مشکل می سازد. مطالعات زیادی از جنبه های مختلف انجام شد و در نهایت منجر به ارایه روش AHP فازی شد.AHP فازی برای اجتناب از این مخاطرات عملکردی توسعه یافت تا مسایل سلسله مراتبی دارای ابهام را حل کند. در این روش بر اساس جوابهایی که تصمیم گیرندگان به سئوالات میدهند، مقادیر مثلثیفازی، جایگزین دادههای مبهم میشوند و برای یک سطح خاص سلسله مراتب، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل میشود. در رویکرد منطقفازی، برای هر مقایسه زوجی، نقطه تقاطع پیدا میشود و سپس مقدار عضویت نقطه با وزن آن برابر می شود. بعد از تعریف معیارها، یک پرسشنامه تهیه می شود تا سطوح اهمیت این معیارها تعیین شود. برای ارزیابی سئوالات، افراد تنها متغیر توصیفی مربوطه را انتخاب می کنند، سپس گزینه های منتخب، به مقیاسهای که شامل اعداد فازی مثلثی است، تبدیل می شوند و برای انجام محاسبات و تحلیل نتایج، تعمیم داده می شوند.


 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946   • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه