تاريخ : چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ | ٢:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران
چکیده پایان نامه های گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

عنوان

 

ارائه الگوی مناسب برنامه ریزی درسی مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات و...

[PDF]

بررسی ارتباط رسانه های جمعی بامیزان پایبندی به عناصرهویت فرهنگی دانشجویان شهرسنندج

[PDF]

بررسی تاثیر چند رسانه ای آموزشی بر درمان اختلال املاء دانش آموزان ویژه یادگیری شهر کرمانشاه

[PDF]

بررسی تاثیردوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات وارتباطات درمهارتهای شغلی دبیران آموزش دیده ...

[PDF]

بررسی جایگاه معلم در نظام آموزشی مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه متخصصین

[PDF]

بررسی رابطه میزان وابستگی به اینترنت و ویژگیهای شخصیتی

[PDF]

بررسی روش های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات درفرایند یاددهی - یادگیری

[PDF]

بررسی سطح و نوع استفاده ازاینترنت ونقش آن در یادگیری مهارت های ارتباطی از دیدگاه دانشجویان

[PDF]

بررسی میزان تطبیق سئوالات امتحان پایانی دروس ریاضی و علوم تجربی دوره راهنمایی بااصول، قواعدوشاخص های ارزیابی

[PDF]

بررسی و مقایسه میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه آزاد کرمانشاه

[PDF]

برسی میزان رضایت مندی دانشجویان از تولیدات دیداری شنیداری با موضوع ایثار و شهادت و عوامل موثر بر آن درشهرستان سنندج

[PDF]

 

 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946   • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه