تاريخ : جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ | ٩:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

لیست پروژه های پیشنهاد شده توسط اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389

 

همراه با چکیده

لطفا به ادامه مطلب بروید

 

 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946 


1-حذف فنول و بیس فنول از ابهای صنعتی یا پسابهای صنعتی  (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای مهندس سری)

یکی ازروشها استفاده از ازن و اکسید کننده ها می­باشد که زنجیره های آلی را می­شکند  و فنول را خرد می­کند.

2-حذف متیلن کلراید و کلرو بنزن از ابهای صنعتی (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای مهندس سری)

 استفاده از غشا های مایع به عنوان یک روش می باشد.

3- طراحی gas ejector  جهت انتقال جامدات (پروژه دو نفره بلامانع است)(آقای مهندس سری)

 هوا یا ازت را از داخل یک اجکتور عبور می دهند وباعث ایجاد وکیوم می شود وذرات جامد به داخل کشیده میشود به این صورت جایگزین تجهیزات رتاری می شود.

4- بررسی روشهای گندزدایی  جامدات  (آقای مهندس سری)

 استفاده از اکسید تیتانیم و نانو سیلور می باشد که این مواد در مجاورت اشعه یو وی اکسید کننده تولید می  کند و باعث تجز یه ز نجیر های مواد ا لی می شود برای ظرفهای غذا استفاده می شود 

5-بررسی روش فلوتاسیون (یکی از مهمترین روشهای جداسازی کانیها ی معدنی) جامدات  (آقای مهندس سری)

 به عنوان مثال برای جداسازی سرب و روی از  اتیل ا کسالات استفاده می شود که با سرب و روی جذب سطحی می شود  بعد جداسازی  می کند

 6-بررسی فرایند اپوکسی رزین مایع وکاربردهای ان در صنعت جامدات  (آقای مهندس سری)

اپوکسی رزین مایع از پلیمرهای مهندسی می باشد که به عنوان ماده اولیه رنگ و چسب و کف پوش استفاده می شود و مواد او لیه ان شامل  کاستیک و بیس فنل ا واپی کلروهیدرین می باشد. 

7-بررسی فرایند اپوکسی رزین جامد و کاربرد های ان در صنعت جامدات  (آقای مهندس سری)

اپوکسی رزین جامد از پلیمرهای مهندسی می باشد که به عنوان ماده اولیه رنگهای دریایی و پرایمر ولایهای استر استفاده می شود ومواد اولیه شامل کاستیک و بیس فنل ا و اپی کلرو هدیدرین می باشد.

8- شبیه سازی و تحلیل اکسرژی سیستم تبرید واحد آمونیاک با استفاده از نرم افزار Aspen Plus    (پروژه دو نفره) (آقای مهندس راعی)

در این پروژه ابتدا سیستم تبرید واحد آمونیاک یکی از مجتمع های پتروشیمی کشور با استفاده از نرم افزار Aspen Plus شبیه سازی گردیده و سپس با استفاده ار اصول اکسرژی  واحد مربوطه مورد تحلیل اکسرژی قرار می گیرد تا میزان برگشت ناپذیریها (افت اکسرژی) در واحد مشخص گردد.

یاد آوری: این موضوع برای دانشجویانی که آشنایی با نرم افزار ASPEN PLUS دارند، توصیه می گردد.

9- شبیه سازی سیستم  سولفورزدایی واحد آمونیاک (آقای مهندس راعی)

دراین پروژه سیستم سولفورزدایی واحد آمونیاک یکی از مجتمع های پتروشیمی کشور با استفاده از نرم افزار های HYSYS  یا ASPEN PLUS شبیه سازی می گردد. مقایسه نتایج حاصل با داده های طراحی ، محاسبه درصد خطاهای شبیه سازی انجام آنالیز حساسیت به منطور بهبود شرایط فرآیندی در این پروژه  مد نظر می باشد.

یاد آوری: این موضوع برای دانشجویانی که آشنایی با نرم افزار ASPEN PLUS یا HYSYS دارند، توصیه می گردد.

10-  شبیه سازی و تحلیل اکسرژی واحد بازیافت اورتوزایلن با استفاده از نرم افزار Aspen Plus  (پروژه دو نفره) (آقای مهندس راعی)

ابتدا واحد بازیافت اورتوزایلن (Orthozylene Recovery) یکی از واحد های پتروشیمی با استفاده از نرم افزار Aspen Plus شبیه سازی می گردد. سپس اکسرژی جریانات و افت اکسرژی تجهیزات محاسبه گردیده و در نهایت با ارائه پیشنهاداتی مبادرت به کاهش افت اکسرژی در واحد می گردد.

یاد آوری: این موضوع برای دانشجویانی که آشنایی با نرم افزار ASPEN PLUS دارند، توصیه می گردد.

11-مدلسازی و پیش بینی رفتار فازی سیستم های دوتایی با استفاده از رگراسیون داده ها  (پروژه دو نفره) (آقای مهندس راعی)

در این پروژه با استفاده ازداده های تعادلی تجربی (P-x,y و T-x,y) یک محلول دوتایی (مورد مطالعاتی) و با کمک نرم افزار Aspen و از ماژول Data Regression  آن توانایی پیش بینی رفتار فازی چند معادله حالت  مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. با محاسبه میزان خطا محاسباتی بدست آمده از رگراسیون داده ها و مقایسه با اطلاعات تجربی و همچنین روش گرافیکی نتیجه گیری  نهایی انجام می گیرد.  

یاد آوری: این موضوع برای دانشجویانی که آشنایی با نرم افزار ASPEN PLUS دارند، توصیه می گردد.

12- انتگراسیون (یکپارچه سازی) شبکه آبی در صنایع شیمیایی  (پروژه دو نفره) (آقای مهندس راعی)

انتگراسیون یک شبکه آبی مشتمل بر تکنیک هایی است که هدف از آنها کاهش مصرف آب و در نتیجه آن کاهش تولید پساب در مجموعه ای از عملیات های شیمیایی می باشد. قابل توجه است که انتگراسیون شامل ایجاد تغییرات در فرایندهای سیستم نیست. در واقع بطور کلی در این روش سعی در ساخت تجهیزات و یا دستگاه های عملیات واحد وجود ندارد بلکه با این فرض که تکنولوژی فرایند وجود دارد بر روی روابط بین واحدها و تاثیر این روابط بر کل فرایند بحث می شود. انتگراسیون شبکه آبی می تواند هر دو مورد مصرف آب و تولید و تخلیه پساب یک تاسیسات را کاهش دهد. در صنایع کاربردی این روش کلیدی برای تعیین قابل توجیه آلاینده ها و غلظت های حدی است که تکلیف مصرف آب تازه و تخلیه پساب سیستم را مشخص می نماید.در این پروژه این روش مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

13- ارزیابی کمی مخاطرات فرآیندی از روش Prohibit Analysis (پروژه دو نفره) (آقای مهندس راعی)

یکی از مهمترین مباحثی که در صنایع مطرح است ،مساله ایمنی است. توسعه فرآیندها و توجه به نیازمندیهای اقتصادی ، زیست محیطی و سلامتی انسانها، همه افراد مرتبط با صنعت را به رعایت اصول ایمنی وادار ساخته است. مطالعات و بررسی های متعددی برای ساخت و اجرای یک واحد انجام می شود و احتمال حوادث مختلف و پیامدهای آنها مد نظر قرار می گیرد. در این ارتباط لازم است تا پس از شناسایی خطرات، احتمال وقوع آنها نیز از روشهای مطمئنی تعیین گردد. آنالیز پرابیت روشی بر پایه آمار است که با اتکا بر تجربیات به پیش بینی پیامد های حوادث می پردازد.

14- امکان سنجی استفاده از گازهای خروجی به فلر برای استفاده بعنوان سوخت  (پروژه دو نفره) (آقای مهندس راعی)

در این پروژه امکان سنجی استفاده از گازهای خروجی به فلر که سهم نسبتا زیادی را در صنایع نفت و گاز به خود احتصاص داده است مورد بررسی قرار می گیرد.

15-بررسی دلایل عدم خشک سازی مناسب گاز کلر در واحد 400 کارخانه کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام (پروژه دو نفره) (آقای دکتر پیغمبرزاده)

گاز کلر تولید شده در سلهای الکترولیز اشباع از رطوبت می باشند برای حذف رطوبت از این گاز از اسید سولفوریک 98% استفاده می گردد. که بر طبق طراحی می بایست غلظت اسید خروجی از برجها به 80% برسد که با توجه به اینکه غلظت اسید خروجی با لا تر از 80% می باشد شواهد نشان دهنده وجود رطوبت در گاز کلر است زیرا مبدل های کمپرسور که می بایست با کلر خشک در تماس باشند دچار خوردگی از ناحیه لوله ها می گردند و گاز کلر وارد آب خنک کننده می گردد. این طرح به بررسی دلایل مرطوب بودن گاز کلر در پایان مرحله خشک سازی پرداخته است.

16-ارائه روش جهت تغلیظ اسید سولفوریک ضایعاتی واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندرامام به اسید غلیظ 98% (پروژه دو نفره) (آقای دکتر پیغمبرزاده)

اسید سولفوریک با غلظت 98% وزنی  جهت خشک سازی گاز کلر تولید شده در سل های الکترولیز مصرف میگردد . غلظت اسید خروجی از برجهای جاذب رطوبت به 80% میرسد و این اسید ضایعاتی در حال حاضر جهت تنظیم pH مجتمع بندر امام مصرف میشود. در این طرح به بررسی روشهای تغلیظ اسید 80% به 98%  خواهد پرداخت. با انجام این کار حجم قابل توجهی از اسید مجددا به چرخه برگشت داده می شود و میزان خرید اسید سولفوریک به شدت کاهش می یابد.

17- راه اندازی واحد تصفیه پساب جهت حذف جیوه در پساب واحد کلر الکالی پتروشیمی     بندرامام (پروژه دو نفره) (آقای دکتر پیغمبرزاده)

پساب واحد کلر آلکالی آلوده به جیوه می باشد. بر طبق طراحی می بایست پساب خروجی از واحد 5ppb جیوه داشته باشد. این طرح مراحل راه اندازی واحد تصفیه پساب و همچنین مکانیسم حذف جیوه از پساب را بررسی خواهد نمود.

18-بررسی عوامل رسوب گذار در مبدل های حرارتی و ارائه راه کار جهت کاهش رسوبات در مبدل های حرارتی (پروژه دو نفره) (آقای دکتر پیغمبرزاده)

رسوب گذاری در مبدل های حرارتی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که واحد های صنعتی با آن مواجه می باشند در این طرح به بررسی انواع رسوبات که ممکن است تشکیل گردد و همچنین به بررسی روشهای رسوب زدایی از مبدل های حرارتی پرداخته خواهد شد.

19-شبیه سازی واحد خالص سازی اتیلن دی کلراید واحد DC پتروشیمی بند امام (پروژه دو نفره) (آقای دکتر پیغمبرزاده)

در ناحیه خالص سازی  EDCمحصول تولید شده در راکتور که به روش کلریناسیون مستقیم تولید میگردد از آب و سایر هیدروکربن های سبک  و سنگین تر از EDC جدا میگردد. این پروژه با استفاده از نرم افزار hysys  شبیه سازی این ناحیه را انجام میدهد و نتایج بدست امده از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی و صنعتی مقایسه می گردد.

20-بررسی بازیابی مولیبدن و وانادیوم از کاتالیستهای مصرفی درگوگردزدایی با هیدروژن (آقای دکتر پیمان مرادی)

هدف از انجام این پروژه بررسی انواع روش های موجود جهت بازیابی مواد با ارزش مولیبدن و وانادیوم باقیمانده در کاتالیست هایی است که در واکنش گوگرد زدایی با استفاده از هیدروژن بکار می رود.

21- بررسی کاتالیست های بکار رفته  در واکنش کاهش نیترات توسط هیدروژن ( پروژه 2 نفره) (آقای دکتر پیمان مرادی)

امروزه وجود نیترات ها در آبهای سطحی و بالاخص آبهای زیر زمینی در بیشتر نقاط دنیا باعث شده که روش های مختلفی جهت کاهش نیترات ها بکار رود که در این بین روش کاهش نیترات توسط هیدروژن با استفاده از کاتالیست های حاوی پلاتین و پالادیم به علت داشتن مضرات کمتر نسبت به دیگر روش ها مورد توجه بوده است. هدف از این پایان نامه بررسی واکنش مذکور و کاتالیست های بکار رفته در آن است.

22-بررسی غیر فعال شدن کاتالیست های فیشر-تروپش بر پایه کبالت(آقای دکتر پیمان مرادی)

واکنش فیشرتروپش دارای محصولات متعدد و واسطه ها می باشد که شرایط عملیاتی اعمال شده در فرآیند و برهم کنش اجزای متعدد باعث اثرات مهمی بر کاتالیست بکار رفته دارد، در این میان از مسموم شدن، اکسیداسیون مجدد سایتهای فعال نیکل، تشکیل کربن های سطحی، و... بعنوان عوامل غیر فعال شدن کاتایست نام برد که هدف این پروژه ببرسی این موارد است.

23-بررسی کاتالیستهای بر پایه فلزات نجیب در اکسیداسیون کامل متان (پروژه دو نفره) (آقای دکتر پیمان مرادی)

هدف از این پروژه بررسی کاتالیست های حاوی فلزات نجیب در اکسیداسیون کامل متان و مقایسه آنها از نقطه نظرهای کاتالیستی و واکنشی می باشد. 

24-بررسی سینتیکی واکنش اکسیداسیون کامل متان ( پروژه 2 نفره) (آقای دکتر پیمان مرادی)

یکی از مهمترین مواردی که در سیستم های واکنشی مورد توجه است، بررسی و ارزیابی سرعت واکنش می­باشد که بسته به نوع واکنش و کاتالیست آن متفاوت است. هدف از انجام این پروژه بررسی سینتیکی واکنش اکسیداسیون کامل متان است که با کاتالیست های مختلف به انجام می رسد.

25-بررسی کاتایست های بر پایه مخلوط های اکسیدی چند تایی در واکنش هیدرودسولفوریزاسیون (پروژه دو نفره) (آقای دکتر پیمان مرادی)

 در واکنش هیدرودسولفوریزاسیون کاتالیست های رایج بر پایه آلومینا می باشد اما تحقیقات زیادی در استفاده از پایه های اکسیدی چند تایی به انجام رسیده که دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که هدف این پایان نامه بررسی آنهاست.

26- بررسی کاتالیستهای بکارفته در وکنش ریفرمینگ مرطوب متانول (آقای دکتر پیمان مرادی)

  در این پروژه هدف بررسی انواع کاتالیست های ببکار رفته در واکنش ریفرمینگ مرطوب متانول به همراه بررسی مشخصات آنها حین ساخت و طی واکنش می باشد

27-بررسی سینتیکی واکنش ریفرمینگ مرطوب متانول (پروژه دو نفره) (آقای دکتر پیمان مرادی)

یکی از مهمترین مواردی که در سیستم های واکنشی مورد توجه است، بررسی و ارزیابی سرعت واکنش می باشد که بسته به نوع واکنش و کاتالیست آن متفاوت است. هدف از انجام این پروژه بررسی سینتیکی واکنش ریفرمینگ مرطوب متانول است که با کاتالیست های مختلف به انجام می رسد.

28- بررسی انواع روش ها جهت نشاندن کاتالیست ها روی  سطوح ساختاری ( پروژه دو نفره) (آقای دکتر پیمان مرادی)

در این تحقیق به بررسی انواع روشهای موجود در نشاندن کاتالیست ها روی سطوح ساختاری همچون میکروراکتورهای سیلکونی، مونولیت های سرامیکی پرداخته می شود.

29- کنترل خوردگی فلزات در خطوط لوله ، چاه ها و سکوه های نفتی در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی (پروژه دو نفره) (آقای دکتر پیمان مرادی)

یکی از مباحث بسیار مهم علمی، فنی و اقتصادی که کمتر از یکصد سال است توجه عده‌ای از دانشمندان و محققان را به خود جلب نموده و مطالعات بسیار زیادی بر روی آن انجام گرفته و می‌گردد. موضوع خوردگی (Corrosion) به ویژه خوردگی فلزات می‌باشد. در این تحقیق به بررسی  خوردگی فلزات در خطوط لوله، چاه ها و سکوه های نفتی در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پرداخته می شود.

30- بررسی کاربرد CFD   در شبیه سازی فرآیندهای مهندسی شیمی  (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم مهندس تیشه زن)

محاسبات دینامیکی سیال (CFD)(Computational fluid dynamics) روش تئوری بسیار قوی جهت بررسی و پیش بینی اطلاعات مربوط به جریان سیال ، پدیده های انتقال حرارت ، انتقال جرم و انجام واکنش های شیمیایی در سیستمهای مختلف می باشد. برخلاف قدمت کوتاه  استفاده از این روش در شبیه سازی فرآیندهای مهندسی شیمی،  تکنیک بسیار قوی آن محدودة بزرگی از فرآیندهای صنعتی را در بر گرفته است.

هدف این پروژه علاوه بر آشنایی با این روش، بررسی زمینه های کاربرد CFD  در مهندسی شیمی، معایب و مزایای آن  ومعرفی     نرم افزارهای کاربردی CFD  در شبیه سازی فرآیندهای مهندسی شیمی می باشد.

31-مدل سازی و کاربرد فرآیند تبخیر آنی  سیستم های چند جزیی (Multi component Flash Drum) ( پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم مهندس تیشه زن)

یکی از روش های صنعتی جداسازی دو فاز مایع وگاز  فرآیند تبخیر آنی است. در این فرآیند با کاهش ناگهانی فشار اجزاء فرار به صورت بخار از بالا و اجزاء غیر فرار به صورت مایع از پایین مخزن خارج می شوند. این سیستم در صنایع شیمیایی به خصوص صنعت نفت کاربرد بسیاری دارد.

در این پروژه ضمن بررسی فرآیند هایی که با این روش جداسازی می شوند،  معادلات جرم و انرژی  مربوطه نوشته شده و توسط یکی از نرم افزار های مهندسی حل شده و نتایج مر بوط به جریان های خروجی ارائه می گردد.

32- بررسی جداسازی CO2 از جریان های گازی توسط غشا (پروژه دو نفره بلامانع است/ ترجیحاً دانشجویان پتروشیمی یا پالایش) (خانم مهندس تیشه زن)

CO2  یکی از اجزاء نامطلوب در جریان های گازی می باشد که بیش از نیم قرن است توسط آمین ها در صنایع گاز و پتروشیمی جذب می شوند. آمین ها مواد شیمیایی هستند که به راحتی نمی توان آنها را نگهداری کرد و از جنبه زیست محیطی نیز نمی توان آنها را به راحتی  دفع کرد. بنابر این استفاده صنعتی از روش های نوین در این صنایع مورد استقبال قرار گرفت. یکی از روش های نوین کاربردی در این زمینه استفاده از غشا می باشد. غشا هایی که در این زمینه به صورت آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته اند ساختار و جنس های متفاوتی دارند مانند غشاهای الکتروشیمیایی ،غشاهای پلیمری ، غشاهای جاذب فیبری و... که هر کدام راندمان و شرایط متفاوتی را نشان می دهند.

در این پروژه به بررسی ساختارهای متفاوت غشاها، نتایج و امکان استفاده صنعتی آنها پرداخته می شوند و نتایج کلی ارائه می گردد.

33-بررسی کاربرد میکروساختارها در صنایع شیمیایی)(پروژه دو نفره بلامانع است)(خانم مهندس تیشه زن)

در سال های اخیر استفاده از تکنولوژی میکرو ساختارها راه های جدیدی به سوی توسعه ابزارهای کوچک برای انجام واکنش ها ، استخراجات و جدا سازی ایجاد کرده است و از آن ها برای بهینه سازی خطوط فرآیند استفاده می شود. میکروساختارها تجهیزاتی معمولاً کانالی شکل با قطر کمتر از یک میلیمتر هستند که دارای نسبت سطح به حجم بالا می باشند که منجر به افزایش انتقال حرارت و  انتقال جرم و در نتیجه آن کاهش زمان اقامت، قابلیت پذیری بالا، اتلاف انرژی و آلودگی کم می شوند و به همین دلیل مورد استقبال و پیشرفت قرار گرفته اند.

در این پروژه به بررسی انواع میکرو ساختارها، روش های ساخت آن ها، راندمان و امکان استفاده آن ها در فرآیندهای صنعتی پرداخته می شود.

34- بررسی اثرات آلاینده های زیست محیطی پساب های صنعتی بندر صادراتی ماهشهر و روش حذف آنها(خانم دکتر میرزایی)

35-بررسی کاتالیست های واکنش تولید گاز سنتز توسط ریفورمینگ متان (آرمین میرزایی- وحید قنواتی) (خانم دکتر میرزایی)

گاز سنتز فرایندی است که در آن از ریفورمینگ متان، هیدروژن و دی اکسید کربن تولید می شود.استفاده از کاتالیست در بالا بردن راندمان این فرایند نقش بسیار مهمی دارد. هدف این پروژه مطالعه روش های تولید گاز سنتز و نیز بررسی کاتالیست های مختلف و مقایسه آنها می باشد.

36-بررسی طراحی حرارتی مبدلهای حرارتی از لحاظ تغییرات ضریب انتقال حرارت کلی در طول مبدل (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شمسی)

در طراحی حرارتی مبدلهای حرارتی معمولاُ از ضریب انتقال حرارت کلی ثابت استفاده می گردد. این ضریب در طول مبدل حرارتی در نقاط مختلف عملاُ ثابت نیست. در این پروژه تاثیر تغییرات U در سطح تبادل حرارت بدست آمده در طراحی حرارتی مبدل بررسی می گردد.

37-بررسی محاسبات اکسرژی در کامپوننتها و استخراج یک برنامه کامپیوتری جهت محاسبه ی راندمان و تخریب اکسرژی در کامپوننتها (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شمسی)

اکسرژی قسمتی از انرژی می باشد که به کار تبدیل می گردد. قسمت دیگر آنرژی نامیده می شود. راندمان اکسرژی یک کامپوننت در یک سیستم بر اساس قانون دوم ترمودینامیک بدست می آید و به تعریفی بنام تخریب اکسرژی مربوط می گردد.تخریب اکسرژی و راندمان اکسرژی در هر کدام از کامپوننتهای موجود در یک سیستم قابل محاسبه می باشند، با این کار محل انجام اقدامات لازم جهت کاهش تخریب اکسرژی شناسایی می گردد. در این پروژه هدف نوشتن برنامه ای است که با گرفتن اطلاعات لازم بتواند مقادیر راندمان و تخریب اکسرژی را محاسبه نماید.

38-بررسی کاربرد مبدلهای حرارتی در صنایع نفت و گاز (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شمسی)

امروزه از انواع مبدلهای حرارتی در صنایع مختلف استفاده می گردد. صنایع نفت وگاز و پتروشیمی از صنایع مهم و مادر در کشور هستند که در آنها با اهداف گوناگون از مبدلهای حرارتی استفاده می شود. در این پروژه انواع مختلف مبدل حرارتی از نظر کاربرد در این صنایع شناسایی و بررسی می گردد.

39-بررسی مبدلهای حرارتی قاب و صفحه ای و بکارگیری آن در صنایع غذایی (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شمسی)

مبدلهای حرارتی قاب صفحه ای در بسیاری از صنایع بویژه صنایع غذایی و لبنی، روز به روز گسترده تر می شود. این مبدلها بدلیل کارایی بالا امرزه بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. یکی از محدودیتهای این مبدلها محدودیت دما و فشار آنهاست که در دمای کمتر از 180 درجه ی سانتیگراد و فشار کمتر از 30 بار قابل استفاده اند و در این محدوده بر انواع دیگر ترجیح داده می شوند. در این پروژه کاربرد این مبدلها در صنایع غذایی بررسی می گردد.

40-بررسی مصرف نهاده ی انرژی در پالایشگاه نفت آبادان (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شمسی)

در این پروژه مصرف انرژی در واحدهای مختلف پالایشگاه بررسی می گردد و مقدار مصرف انرژی به ازای تولید هر واحد از محصولات استخراج می شود. دانشجو می بایست دسترسی به اطلاعات کافی در پالایشگاه داشته باشد.

41-بررسی مصرف نهاده ی انرژی در صنعت پتروشیمی (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شمسی)

در این پروژه مصرف انرژی در واحدهای مختلف پتروشیمی بررسی می گردد و مقدار مصرف انرژی به ازای تولید هر واحد از محصولات استخراج می شود. دانشجو می بایست دسترسی به اطلاعات کافی در صنایع پتروشیمی را داشته باشد.

42-بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در صنایع شیمیایی (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شمسی)

در این پروژه مصرف انرژی در برخی واحدهای صنایع در نظر گرفته می شود  و اقدامات انجام شده در خصوص کاهش مصرف انرژی بررسی می گردد. دانشجو می بایست دسترسی به اطلاعات کافی در صنایع مورد بحث را داشته باشد.

43-طراحی راکتور تولید آب-ژاول به روش ناپیوسته (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر علوی فاضل)

 هدف آن است که کارخانه ای جهت تولید 5 تن آب ژاول در روز با غلظتهای استاندارد طرحی شود.

44-طراحی واحد تقطیر سه جزئی (آقای دکتر علوی فاضل)

یک برج جهت جداسازی سه جزء شامل 20% پروپان، 50% هگزان نرمال و ما بقی اکتان نرمال به عنوان خوراک  طراحی می گردد و هدف رسیدن به غلظت 40% پروپان است.

45-طراحی واحد تقویت فشار گاز دو جزئی اتان/پروپان (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر علوی فاضل)

 جریانی از مخلوط گازی 80% مولی متان و مابقی پروپان با دبی 100 MMSCFD در فشار 9 atm  و دمای 80 درجۀ سانتیگراد مفروض است. در نظر است در همان دما، فشار به 70 atm  افزایش یابد. در این پروژه کلیۀ طراحی های فرایندی و مکانیکال خطوط لوله انجام می گیرد.

46-طراحی واحد تقویت فشار گاز دو جزئی   nC4/c1 (آقای دکتر علوی فاضل)

جریانی از مخلوط گازی 50% مولی بوتان و مابقی متان با دبی 200 MMSCFD در فشار 6 atm  و دمای 20  درجۀ سانتیگراد مفروض است. در نظر است در همان دما، فشار به 40 atm  افزایش یابد. در این پروژه کلیۀ طراحی های فرایندی و مکانیکال خطوط لوله انجام می گیرد.

47-طراحی واحد تولید آب ژاول (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر علوی فاضل)

در این پروژه کلیۀ طراحی های فرایندی و مکانیکال برای تولید روزانه 50 Ton آب ژاول به خلوص تقریبی 30% وزنی انجام می شود. فرایند بصورت پیوسته است و از سود و گاز کلر بعنوان مواد اولیه استفاده می گردد.

48-طراحی واحد تولید آب لاباراک(پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر علوی فاضل)

در این پروژه کلیۀ طراحی های فرایندی و مکانیکال برای تولید روزانه 100 Ton آب ژاول به خلوص تقریبی 50% وزنی انجام می شود. فرایند بصورت پیوسته است و از پتاس و گاز کلر بعنوان مواد اولیه استفاده می گردد.

49-طراحی ریبویلر واحد تقطیر آب/ایزوپروپانل (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر علوی فاضل)

در یک واحد تقطیر محلول آبی/ ایزوپروپانل ، 6000 kg/day با غلظت 10% مولی استن، فشار 5 atm  به قسمت پایینی برج می رسد. این محلول در ریبویلر به جوش آمده به برج بر می گردد. کلیۀ طراحی های حرارتی و فرایندی این بویلر مد نظر است.

50-طراحی واحد تولید اتانل با استفاده از فرایند تخمیر (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر علوی فاضل)

طراحی فرایندی واحد تولید اتانل با خلوص 97% مولی با استفاده از شکر توسط فرایند تخمیر مورد نظر است. در این پروژه برج تقطیر تخلیص نیز طراحی می گردد.

51-طراحی واحد تولید سرکه با استفاده از گاز متان (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر علوی فاضل)

 در این پروژه، کلیۀ طراحی های فرایندی و مکانیکی تولید 10 ton سرکه به غلظت 20%  مولی اسید استیک با استفاده از گاز شهری مورد نظر است. راکتور و عملیات واحد بطور کامل طراحی می گردد.

52-طراحی واحد تولید منو اکسید کربن (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر علوی فاضل)

در این پروژه، کلیۀ طراحی های فرایندی و مکانیکی تولید 10 ton  گازمنو اکسید کربن انجام می گیرد. محصول با استفاده از احتراق متان بدست می آید. گاز تولیدی توسط فرایند تراکم تقلیل حجم و در کپسول ذخیری می گردد.

53- طراحی برج خنک کن با رانش طبیعی هوا (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر علوی فاضل)

آب گرم در دمای 80 C  با دبی 100 ton/day در دسترس است. با استفاده از forced draft، برج خنک کن جهت تقلیل دما به 50 C  طراحی می گردد. همچنین پمپ، خطوط لوله در چند طرح مخلف بررسی و بهترین انتخاب می گردد.

54-تولید گاز سنتز (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر علوی فاضل)

هدف طراحی یک واحد تولید گاز سنتز به میزان 50 تن در روز در دمای 1100 درجۀ سانتیگراد

55- بررسی خواص وکاربرد نانو فیلتر ومقایسه نانو فیلتر بر پایه CAوPAوPVA (پروژه دو نفره بلامانع است) (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای مهندس برازنده)

نانو فیلتردرسالهای اخیر برای تصفیه آب آشامیدنی درظرفیت 600000 مترمکعب درروز بکار رفته است همچنین ازنانو فیلتر در صنایع غذایی وبرای جداسازی فلزات از پساب بکار می رود دراین کار پس از بررسی خواس وکاربرد آن نانو فیلتر بر پایه CAوPAوPVA با هم مقایسه می گردند

56-تکنیک های تولید نفت سنگین (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای مهندس برازنده)

طبقه بندی مخان نفتی به مخازن سبک وسنگین براساس درجهAPI  وویسکوزیته انجام میگردد نفت سنگین دارای 22.3تا10 API= وویسکوزیته بالا میباشد به همین دلیل استخراج آن با تکنولوژی خاص انجام میشود با درنظر گرفتن اینکه ویسکوزیته سیالات با زیاد شدن دما کم میشود استفاده از روشهای حرارتی یکی از روشهای مورد نظر است در این سعی میشود پس از معرفی روشهای مختلف  روش حرارتی بررسی گردد

57-تولید نفت سنگین با استفاده از سیلاب(WATER FLOODING) وسیلاب سورفکتانت قلیایی (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای مهندس برازنده)

تزریق سیلاب به مخازن نفت سنگین یکی از تکنیکهای خوب شناخته شده برای تولید نفت سنگین می باشد تئوری سیلاب  برای تولید نفت سنگین عادی واثبات شده است در این کار تزریق همزمان سیلاب وسیلاب سورفکتانت قلیایی مرد بررسی قرار میگیرد از سیلابس سورفکتانت قلیایی برای جلوگیری ازپدیده (VICOUS FINGERING) بین آب ونفت استفاده میشود این کار باعث بازدهی بیشتر جابجایی نفت سنگین میشود

58- بررسی خواص وکاربرد اولترا فیلتر ومقایسه اولترا فیلتر برپایه CAوPET (آقای مهندس برازنده)

اولترافیلتربیشتر برای تصفیه پساب های صنعتی بکار میرود اولترا فیلتربرای جداسازی پساب صنعتی  از ذرات معلق ،میکروارگانیزم،مواد ارگانیزمی غیر قابل حل مثل کلوئید،لیپید،نفت بکار میرود همچنین پساب های با کدورت بالا را به کدورت نزدیک به صفر تبدیل مینماید در این کار پس از بررسی خواص و کاربرد آن عملکرد اولترا فیلتر بر پایه CAو PET  مقایسه میگردد

59-بررسی ویسکوزیته سیا لات هیدروکربنی درمخازن (آقای مهندس برازنده)

ویسکوزیته یکی از خواص مهم در رشته های مهندسی است که باید درطراحی وسایل انتقال سیالات درنظر گرفته شود همچنین مبنای مدلسازی تولید برای مخازن هیدروکربنی میباشد براین اساس مدلهای ویسکوزیته قابل اطمینان ودقیق میباشند ومیتوان به کمک آنها رنج مورد نیاز ماده ،فشار ودما ی فرایند مشخص  شود دراین کارسعی میگردد مدلهای ویسکوزیته مورد بررسی قرار گیرد.

60- بررسی فرآیند تولید نیترات پتاسیم  (آقای دکتر عظیمی)

هدف از این تحقیق بررسی روشهای مختلف تولید نیترات پتاسیم و تجهیزات مورد نیاز و همچنین بررسی اثر پارامترهای مختلف بر خلوص محصول می باشد. همچنین برآورد هزینه مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه جهت این فرآیند نیز مد نظر می باشد.

61- بررسی روشهای ساخت و کاربردهای کاتالیست بر پایه نانو تیوب کربنی (آقای دکتر عظیمی)

نانو لوله کربنی به دلیل ساختار ویژه متخلخلی که دارد می تواند به عنوان پایه کاتالیست مورد استفاده قرار گیرد. در برخی از فرآیند ها از این ماده در ساخت کاتالیست استفاده شده است و این تکنولوژی در حال پیشرفت است. هدف این پروژه بررسی فرایند هایی است که در آن از نانولوله کربنی استفاده شده است و مقایسه بازدهی فرایندها و تبدیل واکنش ها با کاتالیست معمولی و نانولوله کربنی.

62-بررسی انتقال جرم در جریانهای بسیار آشفته (Fully turbulent) (آقای دکتر عظیمی)

جریان سیالها را می توان به سه ناحیه اصلی آرام، آشفته و بسیار آشفته تقسیم بندی کرد. قوانین حاکم بر رژیم های جریان کاملا متفاوت هستند. بعنوان مثال در جریانهای آرام مدل های تئوری قادر به پیشگویی شدت و ضریب انتقال جرم هستند. در جریان آرام نفوذ مولکولی  عامل اصلی شدت انتقال جرم و ضریب انتقال جرم محسوب می شوند. در جریان های آشفته مدل های تئوری و اغلب مدلهای تجربی برای پیش بینی شدت انتقال جرم بکار می روند. در جریان آشفته انتقال جرم توسط دو مکانیسم نفوذ مولکولی () و نفوذ چرخانه ای () که همان Eddy ها هستند، صورت می گیرد. روابط تجربی زیادی در این زمینه ارائه شده است. در جریانهای بسیار آشفته شدت انتقال جرم تنها تابع گردابه های ایجاد شده بر اثر حرکت توده هستند. سرعت بسیار زیاد قطعات بزرگ سیال (Eddy) از نقطه ای به نقطه دیگر به همراه خود مواد حل شده را حمل می کند. و گرادیان غلظت در این ناحیه بسیار ناچیز است. بنابراین در رژیم جریان بسیار آشفته هیچ مدل تئوری قادر به پیشگویی شدت انتقال و ضرایب انتقال نیست.

هدف از این تحقیق بررسی مدل های تجربی بسیار جدید جهت تفسیر انتقال جرم در جریان های بسیار آشفته و مقایسه ضریب انتقال جرم با جریان های آرام و درهم است.

63-بررسی انتقال مومنتوم در جریانهای بسیار آشفته (Fully turbulent) (آقای دکتر عظیمی)

جریان سیالها را می توان به سه ناحیه اصلی آرام، آشفته و بسیار آشفته تقسیم بندی کرد. قوانین حاکم بر رژیم های جریان کاملا متفاوت هستند. بعنوان مثال در جریان های آرام مدل های تئوری قادر به پیشگویی شدت انتقال جرم مومنتوم هستند. در جریان آرام ویسکوزیته سینماتیکی(  ) عامل اصلی انتقال مومنتوم محسوب می شوند. در جریان های آشفته مدل های تئوری و مدلهای تجربی برای پیش بینی شدت انتقال مومنتوم بکار می روند. در جریان آشفته انتقال مومنتوم توسط دو مکانیسم نفوذ مولکولی () و نفوذ چرخانه ای () که همان Eddy ها هستند، صورت می گیرد. روابط تجربی زیادی در این زمینه ارائه شده است. در جریانهای بسیار آشفته شدت انتقال مومنتوم تنها تابع گردابه های ایجاد شده بر اثر حرکت توده هستند. سرعت بسیار زیاد قطعات بزرگ سیال (Eddy) از نقطه ای به نقطه دیگر به همراه خود خواص سیال رامنتقل می کند. گرادیان سرعت در این ناحیه بسیار ناچیز است. بنابراین در رژیم جریان بسیار آشفته هیچ مدل تئوری قادر به پیشگویی شدت انتقال و ضرایب انتقال نیست.

ضریب اصطکاک () در لوله ها در جریان آرام تنها تابع رینولدر () است در جریان درهم هم تابع رینولدز و هم تابع زبری نسبی () است ولی ضریب اصطکاک در جریان بسیار آشفته تنها تابع زبری نسبی () است. هدف از این تحقیق بررسی مدل های تجربی بسیار جدید جهت تفسیر انتقال مومنتوم در جریان های بسیار آشفته و مقایسه آنها با جریان های آرام و درهم است.

64- بررسی انتقال حرارت در جریانهای بسیار آشفته (Fully turbulent) (آقای دکتر عظیمی)

جریان سیالها را می توان به سه ناحیه اصلی آرام، آشفته و بسیار آشفته تقسیم بندی کرد. قوانین حاکم بر رژیم های جریان کاملا متفاوت هستند. در جریان های آرام مدل های تئوری قادر به پیشگویی شدت و ضریب انتقال حرارت هستند. در جریان آرام ضریب نفوذ حرارتی () عامل اصلی شدت انتقال حرارت و ضریب انتقال حرارت محسوب می شوند. در جریان های آشفته مدل های تئوری و مدلهای تجربی برای پیش بینی شدت انتقال حرارت بکار می روند. در جریان آشفته انتقال حرارت توسط دو مکانیسم نفوذ حرارتی () و نفوذ چرخانه ای () که همان Eddy ها هستند، صورت می گیرد. روابط تجربی زیادی در این زمینه ارائه شده است. در جریانهای بسیار آشفته شدت انتقال حرارت تنها تابع گردابه های ایجاد شده بر اثر حرکت توده هستند. سرعت بسیار زیاد قطعات بزرگ سیال (Eddy) از نقطه ای به نقطه دیگر به همراه خود خواص سیال را منتقل می کند. و گرادیان دما در این ناحیه بسیار ناچیز است. بنابراین در رژیم جریان بسیار آشفته هیچ مدل تئوری قادر به پیشگویی شدت انتقال حرارت و ضرایب انتقال حرارت جابجایی نیست.

هدف از این تحقیق بررسی مدل های تجربی بسیار جدید جهت تفسیر انتقال حرارت و محاسبه ضریب انتقال حرارت در جریان های بسیار آشفته است همچنین ضریب انتقال حرارت بسیار آشفته با جریان های آرام و درهم مقایسه می شود.

65- بررسی عوامل موثر بر راندمان  کوره های دوار سیمان با توجه به تولید و خواص سیمان (آقای مهندس بیات) (مخصوص دانشجویان گروه صنایع شیمیایی معدنی)

کوره دوار یکی از بخشهای مهم کارخانه سیمان می باشد که عمل پختن مواد اولیه در آن صورت گرفته وعملکرد آن تاثیر بسزایی بر کیفیت و کمیت کلینکر دارد.از اینرو سالهاست  بر روی عوامل و متغیر های موثر برارتقاء راندمان کورههای دوار همراه با بهبود میزان تولید وخواص سیمان مطالعه و کار می شودو این عوامل می توانند از مرحله آماده سازی وفرایند قبل از ورود مواد به کوره تا فرایند حرارتی درون کوره وساختار فیزیکی ومکانیکی خود کوره قابل بررسی باشد.هدف از این پروژه مطالعه جامع فرآیند تولید سیمان ،آشنایی با کوره دوار و بررسی پارامترها ی موثر بر راندمان کوره و تحقیق در زمینه روشهای انجام شده نوین در این رابطه می باشد. 

66-تکنولوژی خنک کردن کلینکر (آقای مهندس بیات) (مخصوص دانشجویان گروه صنایع شیمیایی معدنی)

بازیابی انرژی گرمایی در تولید کلینکر تاثیر بسزایی درصرفه جویی مصرف انرژی وهزینه  تولید سیمان دارد و در سالهای اخیر تکنولوژی خنک کردن کلینکر همراه با پیشرفت در سایر مراحل تولید سیمان، پیشرفت نموده وتوانسته بر روی ترکیبات و خواص کلینکر که تابعی از نحوه سرد شدن میباشد وهمچنین بر روی هوای مورد نیاز سوخت که توسط گرمای بازیافتی از خنک کن ها تامین می گردد تاثیرگذار باشد. هدف از این پروژه، مطالعه در رابطه با فرایند خنک کردن کلینکر وبررسی تکنولوژیهای روزبکار گرفته شده در این رابطه می باشد. 

67-سیمان پرتلند سرباره ای (تولید، خواص، کاربرد) (آقای مهندس بیات) (مخصوص دانشجویان گروه صنایع شیمیایی معدنی)

این نوع سیمان از مخلوط شدن سیمان و سرباره با یکدیگر بدست می آید وبا توجه به نقشی که سرباره در آن میتواند ایفاء کند خواص سیمان نسبت به سیمانهای پرتلند بنا به نوع کاربرد بهبود می یابد. ترکیب شیمیایی سرباره که محصول فرعی و ضایعاتی کوره های ذوب آهن می باشد از سیلیکاتها،آلومینا سیلیکاتها وکلسیم تشکیل گردیده که به مقادیر متفاوتی با سیمان مخلوط میگردد.

لذا هدف از این پروژه آشنایی با سیمان، سرباره ها وسپس مطالعه و تحقیق در رابطه با فرایند تولید ، کاربرد و ویژگیهای سیمان سرباره ای می باشد.

68- مطالعه معادلات حاکم بر طراحی رآکتورهای واحدهای پالایشگاهی ) (پروژه دو نفره بلامانع است)  (خانم مهندس بحری)

از آنجا که قسمت عمده عملیات انجام شده در پالایشگاه برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در در رآکتورهای واحدهای فرآیندی انجام می شود، راکتورهای بکار گرفته شده در پالایشگاه را می توان نبض هر فرآیند دانست. در این پروژه انواع رآکتورهای موجود در فرآیندهای گوناگون پالایشگاه معرفی شده و معادلات حاکم بر طراحی این رآکتورها مورد بررسی قرار می گیرند.

69-استفاده از روش نوین اکسیداسیون کاتالیستی در حذف اتیلن دی کلراید پساب صنایع پتروشیمی ) ( پروژه دو نفره بلامانع است)  (خانم مهندس بحری)

روش های اکسیداسیون کاتالیستی از جمله جدیدترین روش هایی هستند که برای حذف آلاینده‌های آلی موجود در پساب های صنایع گوناگون از جمله صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. این روش ها در مجاورت کاتالیست و اکسیژن و بسته به نوع آن ها در مجاورت یا بدون حضور بخار آب، امکان شکستن ملکول های آلی و عموما مقاوم به سایر روش ها را به ترکیبات بی‌ضرر فراهم می کنند. آن چه دراین تحقیق به آن پرداخته خواهد شد، امکان‌سنجی حذف اتلین دی کلراید موجود در پساب با استفاده از این روش ها است.

70- بررسی حذف استایرن پساب صنایع پتروشیمی به روش اکسیداسیون کاتالیستی ) ( پروژه دو نفره بلامانع است)  (خانم مهندس بحری)

استایرن موجود در پساب صنایع پتروشیمی تولید کننده این ترکیب، یکی از معضلات ایجاد آلایندگی محیط زیست است که روش های کنونی تصفیه پساب ها قادر به جداسازی کامل آن نیست. آن چه دراین تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد امکان سنجی حذف این آلاینده با استفاده از روش های جدید اکسداسیون کاتالیستی است.       

71-مطالعه فرآیند اکسیداسیون کاتالیستی فوق بحرانی در حذف ترفتالیک اسید ) ( پروژه دو نفره بلامانع است)  (خانم مهندس بحری)

پساب های آلوده به اسید ترفتالیک (1و4 بنزن دی کربوکسیلیک اسید) عموما پساب های مقاومی هستند که تصفیه آن‌ها به دلیل مقاومت این ترکیب به روش های موجود به طور کامل انجام پذیر نیست. تا جایی که روش‌های اکسیداسیون کاتالیستی نیز نتوانسته است پاسخگوی تصفیه کامل این آلاینده زیست محیطی باشد. اخیرا استفاده از روش جدید فوق بحرانی کاتالیستی امکان شکست این ترکیب مقاوم و تصفیه پساب های حاوی آن را فراهم آورده است. این روش در این پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.

72- امکان سنجی تغییر ساختار و تبدیل زئولیت‌های طبیعی به کاتالیست‌های سنتزی ) ( پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم مهندس بحری)

زئولیت های سنتزی معمولا از مواد اولیه شامل آلومینو سیلیکات‌ها تحت شرایط خاص از جمله روش هیدروترمال تهیه می‌گردند. اخیرا وجود منابع بسیار عظیمی از انواع زئولیت‌های طبیعی در دنیا باعث ایجاد رویکرد وسیعی به استفاده از این زئولیتهای عمدتا ارزان قیمت به کاتالیست های با ارزش افزوده بالا از جمله زئولیت Y گردیده است. در ایران نیز منابع بسیار گسترده‌ای از زئولیت‌های طبیعی، بخصوص کلینوپتیلولیت و موردنیت در مناطق مختلف کشور وجود دارند که فراوانی این منابع و همچنین قیمت بسیار پایین آنها در مقایسه با سایر مواد اولیه، ضرورت مطالعه‌ای جامع در این زمینه را نشان می دهد.

73- بررسی تاثیر بهبود دهنده‌ها (پروموترها) و ماتریکس ها بر عملکرد کاتالیست‌های فرآیندهای پالایش نفت ) ( پروژه دو نفره بلامانع است)   (خانم مهندس بحری)

کاتالیست مورد استفاده در واحدهای کراکینگ کاتالیستی مخلوطی از زئولیت Y به عنوان جزء فعال است که بر روی ماتریس‌های آمورف سیلیکا- آلومینا پخش شده‌اند و قسمت اعظم کاتالیست‌های تجاری از این ماتریس‌ها و پرکننده‌ها تشکیل شده است. به منظور ایجاد خواص مناسب در زئولیت Y مورد استفاده در فرایندهای شکست کاتالیستی، معمولا از فرم اسیدی آن یعنی HY استفاده می شود. در حال حاضر به منظور ایجاد یک سری خواص مطلوب در زئولیت‌ها از جمله ایجاد مقاومت حرارتی مناسب و همچنین مقاومت در برابر ایجاد کک و کاهش فعالیت، از کاتیون‌های دیگری از جمله عناصر فلزات واسطه و گروه خاک‌های نادر (خانواده لانتانیدها) استفاده می‌گردد. آن چه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه اثر تعویض کاتیونی زئولیت Y با هر یک از فلزات این گروه ها و مقایسه خواص کاتالیستی آن هاست. علاوه برآن نحوه پراکنده‌سازی و قرارگیری جزء فعال کاتالیست بر روی ماتریس‌ها و تاثیر پروموترها بر عملکرد کاتالیست مورد بررسی قرار می گیرد.

74- مطالعه روش های تولید و بهبود کیفیت بیو سوخت ها ) ( پروژه دو نفره بلامانع است)  (خانم مهندس بحری)

بیو سوخت ها یا سوخت های زیستی به دسته ای از سوخت ها گفته می شود که در تولید آن ها از منابع طبیعی آلی گوناگون از جمله گیاهان، ضایعات جنگل و ... استفاده می­گردد. طی سالهای گذشته  با کاهش ذخایر نفتی و نیاز به معرفی سوخت مناسب جایگزین برای سوخت های فسیلی، مطالعه تولید این سوخت ها به طور گستره ای در کشورهای مختلف آغاز شده است.

آن چه در این پروژه به ان پرداخته می شود روش های تولید نسل های مختلف این سوخت ها، بررسی مزایا و معایب آنها و چگونگی بهبود کیفیت سوختهای زیستی می باشد.

75-  طراحی سیستم تصفیه آب کارخانه پودر آب پنیر (آقای دکتر طباطبایی قمشه)

در این پروژه با توجه به ظرفیت دیگ بخار،سیستم ها و تجهیزات تصفیه آب را طراحی می کنیم که طراحی سختی گیر های رزینی ، کربن اکتیو ، سیستم کندانس و انتخاب پمپ مناسب را شامل می شود.

76- طراحی سیستم تصفیه استخراج روغن از هسته مرکبات (آقای دکتر طباطبایی قمشه)

در این پروژه امکان سنجی و طراحی سیستم استخراج روغن از هسته مرکبات با نرم افزار انجام می گردد.

77- طراحی سیستم تولید الکل از آب پنیر (آقای دکتر طباطبایی قمشه)

در این پروژه امکان سنجی و طراحی سیستم تولید الکل از آب پنیر به روش تخمیری مورد نظر است.

78- طراحی سیستم تولید الکل از آب پنیر (آقای دکتر طباطبایی قمشه)

در این پروژه به طراحی سیستم تصفیه گاز دی اکسید کربن مورد استفاده در کارخانه های نوشابه سازی به ظرفیت 15000 بطری در هر شیفت میپردازیم

79- طراحی سیستم تصفیه پساب کارخانه الکل سازی (آقای دکتر طباطبایی قمشه)

در این پروژه به بررسی روشهای مختلف تصفیه و سپس طراحی سیستم تصفیه پساب کارخانه الکل سازی میپردازیم.

80- بررسی تاثیر رسوب گرفتگی بر میزان هزینه سرمایه گذاری و صرفه جویی در مصرف انرژی در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی (پروژه دو نفره بلامانع است)  (آقای مهندس بزرگیان)

پدیده رسوب گرفتگی در مبدلهای حرارتی یکی از مشکلات اساسی صنایع بخصوص صنعت پالایش نفت میباشد که سالانه هزینه های بسیاری را به خود اختصاص می دهد. افزایش مصرف سوخت، افزایش افت فشار، افزایش بار حرارتی کوره، کاهش راندمان حرارتی آن و هزینه های ناشی از آنها از جمله پیامدهای افزایش رسوب در مبدلهای حرارتی است.که در این پروژه بدان پرداخته می شود.

81- نانوالیاف پلیمری و کاربردهای آنها در مهندسی شیمی (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای مهندس بزرگیان)

بیش از یک قرن است که الیاف پلیمری، شناخته شده و در زندگی بشر کاربرد دارند. خواص فیزیکی مکانیکی این الیاف بیشترین تأثیر را از قطر این الیاف میپذیرد، لذا با کاهش قطر این الیاف در حد نانو، خواص ویژه‌ای نظیر افزایش نسبت پلیمری کاربردهای زیادی در علوم مختلف مهندسی از جمله نساجی، کامپوزیت، پزشکی و بیوتکنولوژی دارد. در این پروژه  به بررسی روشهای ساخت نانوالیاف پلیمری نظیر سنتز قالبی، جداسازی فازی، خودآرایی و الکتروریسی و همچنین کاربردهای آنها در مهندسی شیمی  پرداخته می شود.

82- سیلیکا-اروژل، تخلخل نانو متری و کاربردهای آن در صنعت پتروشیمی  (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای مهندس بزرگیان)

اروژل ترکیبی است نیمه ژل-نیمه مایع که توسط فرایند استخراج فوق بحرانی حلال به صورت ساختاری کامل به دست می‌آید. اگرچه ترکیبات اروژل از اکسید های فلزی، پلیمرها و کربن هم شکل می‌گیرند، ولی یکی از مورد توجه ترین ترکیبات سیلیکا است. سیلیکا-اروژل یک ترکیب با ساختار نانو، دارای ساختار تخلخلی باز و دارای خصوصیات غیر معمول مانند شفافیت، مقاومت گرمایی بالا، ضریب شکست و سرعت صوت بسیار پایین و مساحت سطحی زیاد است. مساحت سطحی زیاد سیلیکا-اروژل باعث می‌شود که از آن به عنوان کاتالیزور و یا حامل کاتالیزور استفاده شود. یکی از کاربرد های این ترکیب در پتروشیمی، استفاده از سیلیکا-اروژل اشباع شده با کبالت، به عنوان کاتالیزور در روش Fischer-Tropsch است. آزمایش ها نشان می‌دهد استفاده از این کاتالیزور منجر به تبدیل گازهای واکنش دهنده H2 وCO به هیدروکربن های از مرتبه C1-C15 می‌گردد. همچنین یکی دیگر از کاربردهای این ترکیبات اروژل به عنوان تصفیه کننده هوا و آب مصرفی و نیز جهت خالص سازی هیدروژن است.در این پروژه خلاصه ای از تاریخچه و کاربردهای به روز سیلیکا-اروژل در شاخه های مختلف مانند نفت،گاز، پتروشیمی و ... می بایست مورد بررسی  قرار گیرد.

83- CNG ، اقتصاد و محیط زیست (آقای مهندس بزرگیان)

مصرف گاز طبیعی اخیرا در کشورهای صنعتی افزایش پیدا کرده است، بطوریکه معادل انرژی 2 میلیون بشکه نفت در روز، در سال 1972 به 51 میلیون بشکه در 2000 رسیده است. کشور ایران با بیش از 13/6 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی طبیعی شناخته شده است که یکی از غنی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. این مقدار گاز که معادل 17 درصد کل ذخایر شناخته شده گاز طبیعی جهان است ایران در رتبه دوم قرار می دهد. با استفاده از گاز طبیعی مشکلات حاصل از تولید دود و خاکستر که در سایر سوخت ها تولید می شود به شدت کاسته می شود یکی از عوامل عمده آلودگی و خطرات زیست محیطی در اثر گازهای حاصل از احتراق سوخت های نا مرغوب در وسایل نقلیه می باشد که کیفیت هوا را پایین آورده و باعث بوجود آوردن مشکلات جهانی زیست محیطی می شود که باعث وارد آمدن زیان های کلان بر اقتصاد جهانی می شود. به دلیل موارد ذکر شده و به علت مزایای CNG در کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی و تجدید ناپذیر، کاهش یارانه در بخش حمل و نقل و همچنین بالا بردن امنیت خودروها، این سوخت به عرصه رقابت در بازارهای جهانی وارد شده است.

84-حوزه های کاربرد فناوری نانو در صنعت نفت (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای مهندس بزرگیان)

فناوری نانو، فناوری مقیاسها و فضاهای اتمی و ملکولی، می رود تا با توانمندی ساخت اتم به اتم مواد و هوشمندی فرآیندهای تولید بر حوزه های وسیعی از علم و صنعت بشری محیط گردد. این فناوری که جدیدترین عضو خانواده فناوری های پیشرفته است تا آنجا موثر می باشد که منظور نکردن آن در برنامه ها و تصمیم گیریهای آتی می تواند به یک تهدید ملی تبدیل گردد و ساختار اقتصادی و صنعتی کشور را بصورت کامل ناکارآمد سازد. در مواجهه با فناوری نانو و حیطه های فراوان کاربری آن ، تشخیص جایگاه مناسب ورود و نحوه قرارگیری آن در کنار زیر ساخت های قبلی امر مهمی است که تنها صحت آن می تواند منجر به بهره برداری همه جانبه از آن شود.صنعت نفت ، با قدمتی نزدیک به صد سال به عنوان راهبردی ترین صنعت فعلی کشور، اولین و مناسبترین گزینه ورود این فناوری است.

85- شناخت و کاربرد MTBE و راهکارهای رفع آلودگی آن از محیط زیست (آقای مهندس بزرگیان)

متیل ترشیو بوتیل اتر ترکیب شیمیایی است که از واکنش بین متانول و ایزوبوتیلن بدست می آید. استفاده اصلی آن به عنوان یک افزودنی در سوخت اتومبیلها می باشد. این ماده با اضافه شدن به بنزین، سبب افزایش عدد اکتان آن شده و فرایند احتراق سوخت را بهبود می دهد و لذا سبب کاهش مواد منتشر شده زیان آور موجود در گازهای حاصل از احتراق می گردد متیل ترشیو بوتیل اتر ماده ای است سمی که خیلی سریع در آب و رطوبت خاک جذب می شود و خاک ها و منابع آب زیر زمینی را آلوده می سازد بنابراین رعایت دقیق ملاحظات زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی در انتقال متیل ترشیو بوتیل اتر از نقاط تولید و بنادر به پالایشگاهها و همچنین حمل بنزین محتوی آن از پالایشگاهها به سایر نقاط مختلف ضروری می باشد. در این پروژه  روشهای مناسب پاکسازی آب و خاک در صورت آلوده شدن به متیل ترشیو بوتیل می بایست مورد بررسی قرار گیرد.

86- کوره ،انواع ،کاربرد و طراحی (آقای مهندس بزرگیان)

توسعه و تکمیل روشهای طراحی کوره های جدید از تجارب متعدد عملی در گذشته نشئت می گیرد . در اواخر قرن نوزدهم اولین کوره صنعتی ، به صورت دیگ ابداع گردید .عیب اساسی این کوره ، عدم کارایی در مقابل مایعات ویسکوز و یا قابل اشتعال بوده است . چنین سیالاتی با تجزیه ، حرارت بیش از حد و تشکیل کک مواجه می شدند که منجر به آتش سوزی و عواقب وخیم می گشت .

طراحی و جزئیات ساخت کوره ها بسیار متنوع است . به سبب این انعطاف پذیری ، هر کوره جهت کاربرد خاص خود طراحی می گردد . کوره ها وسوخت مصرفی آنها قسمت اعظم مخارج یک واحد صنعتی را تشکیل می دهند . از اینرو سازندگان وخریداران کوره ها به روش های مطمئن وقابل اعتمادی برای طراحی وازیابی آنها نیاز دارند . در مرحله طراحی نظری ، اندازه کوره ، مقدار سوخت مصرفی وبازیابی گرمای هدر رفته تخمین زده می شود . در نغییر نهایی اثرتغییر متغییر های عملیاتی نظیر خواص وسرعتهای سیال فرآیند وسوخت ورودی باید بررسی گردد . در برخی موارد ایجاد اصلاحاتی بر روی کوره ای که قبلاً طراحی شده منظور اصلی طراحی      می باشد .

87-مدل سازی خشک کردن نمونه های مواد غذایی با در نظر گرفتن پدیده Shrinkage (پروژه دو نفره) (خانم دکتر شیما عزیزی)

در این پژوهش هدف مطالعه و بررسی مدل های مختلفی است که در مقالات مختلف برای Shrinkage ارائه شده است. بنابراین قسمت عمده تحقیق صرف جستجو در مراجع و ترجمه و جمع بندی مطالب خواهد شد.

88-روشهای جداسازی مبتنی بر انتقال تسهیل یافته (Facilitated Transport) (پروژه دو نفره) (خانم دکتر شیما عزیزی)

بسیاری از سیستم های جداسازی مانند جذب و یا جداسازی غشایی از پیوند های شیمیایی برای جداسازی بهتر استفاده می نمایند. در این تحقیق هدف آشنایی با این روش ها و حلال هایی است که به عنوان تسهیل کننده عمل می نمایند و همچنین پی بردن به این مطلب که چگونه می توان برای یک جداسازی مشخص حلال مناسبی را انتخاب نمود.

89-جداسازی گاز دی اکسید کربن از مخلوط گازی توسط غشاء (پروژه دو نفره) (خانم دکتر شیما عزیزی)

در این پژوهش هدف بررسی انواع سیستم های غشایی است که توسط آن گاز دی اکسید کربن را می توان از مخلوطهای گازی مختلف جداسازی نمود.

90- بررسی استخراج روغن از دانه‌های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی‌اکسید کربن (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر شهبازی)

منبع اصلی روغن‌های نباتی در دنیا دانه‌های گیاهی روغنی می‌باشد. از مهم‌ترین دانه‌های روغنی می‌توان از دانه کنجد، آفتابگردان و سویا نام برد. استخراج فوق بحرانی به دلیل مزیت‌های زیاد خود بسیار مورد توجه است. هدف در این پروژه بررسی دانه‌های گیاهی و نیز اصول جداسازی به روش فوق بحرانی و مدل‌های به کار رفته است.

91- بررسی جاذب‌های زئولیتی در جداسازی به روش PSA  (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر شهبازی)

PSA (جذب با تناوب فشار) روشی مفید برای جداسازی اجزاء مخلوط‌های گازی می‌باشد. فرایند PSA به دو مرحله اصلی جذب و دفع تقسیم‌بندی می‌شود. با تغییر پارامترهای فرایندی و نیز اصلاح زئولیت می‌توان بهینه‌سازی این فرایند را صورت داد. هدف در این پروژه به دست آوردن فهمی از فرایند فوق‌الذکر و نیز به کارگیری و اصلاح زئولیت‌ها در آن می‌باشد.

92-بررسی کاتالیست‌های هسته- پوسته‌ای (Core-Shell) (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر شهبازی)

کاتالیست‌های هسته- پوسته‌‌ای به دلیل خواص منحصر به فردشان مورد توجه روزافزونی قرار گرفته‌اند. این کاتالیست از یک هسته و یک پوسته تشکیل گردیده‌اند که جنس آنها با هم متفاوت است و بر یکدیگر تأثیر می‌نهند. پوسته اغلب دارای خاصیت کاتالیستی است. هدف در این پروژه بررسی این کاتالیست‌ها و کاربردهای مختلف آن است.

93-بررسی روش سل- ژل در ساخت کاتالیست‌های غیر همگن (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر شهبازی)

یکی از روش‌های ساخت کاتالیست‌ها با توزیع بسیار مناسب و در مقیاس نانو، سل- ژل است. در این روش پارامترهای مؤثر بسیاری وجود دارد که از مزایای آن نیز به شمار می‌رود. هدف در این پروژه بررسی کاربردهای این روش در فرایندهای کاتالیستی و نیز سرامیکی می‌باشد.

94-روغن جاتروفا؛ کشت، استحصال و تبدیل (پروژه دو نفره بلامانع است) (آقای دکتر شهبازی)

از دانه‌های گیاهی به نام جاتروفا برای تولید سوخت استفاده می‌گردد. این گیاه با درصد روغن فراوان به هیچ عنوان کاربرد خوراکی ندارد و در زمین‌هایی قابل کشت است که سایر گونه‌های گیاهی قابلیت کشت مناسب ندارند. به علاوه روغن حاصله نیز بسیار زیاد است. کاتالیست‌هایی نیز برای تبدیل روغن حاصله به مواد مورد نظر در حال توسعه است. هدف در این پروژه بررسی قابلیت‌های این روغن و روش‌های تصفیه و تبدیل آن می‌باشد.

95- بررسی راههای کاهش مصرف انرژی در برج های تقطیر با استفاده از انتگراسیون حرارتی  (پروژه دو نفره) (آقای مهندس طریق الاسلامی)

برج های تقطیر بواسطه حجم عظیم تبادل حرارتی در چگاانده و ریبویلر از بزرگترین مصرف کننده های انرژی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع شیمیایی می باشند. لذا امروزه روشهای مختلفی برای مدیریت مصرف انرژی و افزایش محصول در این تجهیزات وجود دارد که از مهمترین آنها استفاده از تکنیکهای انتگراسیون فرایندها می باشد. در این پایان نامه هدف بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در برجهای تقطیر مبتنی بر تحلیل اکسرژی خواهد بود.  

96- بررسی مطالعه امکان سنجی و طراحی واحد تولید فراورده های PVC  (پروژه دو نفره) (آقای مهندس طریق الاسلامی)

از جمله توانایی های یک مهندس شیمی متبحر انجام عملیات امکان سنجی منطبق بر واقعیت و طراحی پایه یک واحد تولیدی در صنایع شیمیایی است. در این پایان نامه هدف مروری بر انجام طراحی مطالعه امکان سنجی یک واحد تولید فراورده های PVC در شرایط واقعی و جاری کشور است.

97- بررسی فناوری نانوفیلتراسیون غشایی در حذف گازهای اسیدی (پروژه دو نفره) (آقای مهندس طریق الاسلامی)

مشکلات ناشی از وجود گازهای اسیدی در جریان های مختلف گازی در صنایع شیمیایی مختلف به ویژه صنعت نفت، این صنایع را با چالش­های اجتناب ناپذیری روبرو کرده است. برای کنترل خوردگی خطوط لوله و جلوگیری از مسموم شدن کاتالیستها، حذف این گازها از جریان های مختلف ضروری به نظر می رسد. فناوری نانوفیلتراسیون غشایی می تواند به عنوان روشی نو برای حل این مشکل مطرح شود که در این پایان نامه کارایی این فناوری در حذف گازهای اسیدی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

98- بررسی رسوب لایه‌ای اتمی (ALD) و کاربردهای آن در ساخت کاتالیست (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

رسوب لایه‌ای اتمی روش رسوب شیمیایی لایه نازک فاز گاز است بر سطحی که طی انجام واکنش صورت می‌گیرد. در این روش مواد به صورت پالسی وارد محل قرارگیری سطح می‌گردند و پس از هر پالس عبور گاز خنثی، گاز واکنش دهنده تخلیه می‌گردد. هر مرحله عبور پیش‌ماده باعث اشباع گردیدن سطح می‌گردد. با این کار می‌توان لایه‌های نازکی ایجاد نمود که ضخامت آن قابل کنترل است. هدف بررسی قابلیت‌های این روش در ساخت کاتالیست می‌باشد. موارد کاربرد ذکر گردیده و با روش‌های دیگر مقایسه اجمالی صورت گیرد.

99- بررسی ANG و جاذب‌های مختلف آن (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

گاز طبیعی در حال تبدیل شدن به سوختی اقتصادی است که کاربردهای روزافزونی در صنایع می‌یابد اما استفاده از آن هنوز محدود است زیرا که انتقال و ذخیره آن در مقایسه با سوخت‌های معمول آسان نیست. روش‌های مختلفی برای ذخیره گاز طبیعی وجود دارد (CNG و LNG) که هر دوی اینها هزینه بالایی دارند. ولی ANG که شامل جذب سطحی گاز در حفرات یک ماده متخلخل است به علت فشار کاری پایین‌تر و ایمنی بالاتر و انعطاف‌پذیری بیشتر در طراحی مخزن ذخیره مورد توجه قرار گرفته است.

100- بررسی ریزسیالیت و برخی کاربردهای COMSOL Multiphysics در آن (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

اغلب فرآیندهای شیمیایی شامل جریان سیالات آشفته می‌باشند، اما موادی مانند پلیمرهای مذاب (پیش‌ماده‏ی تولید پلاستیک‌ها) آن‌قدر لزج هستند که دارای جریان آرام می‌باشند. در مهندسی شیمی نوین کاربردهای روز افزونی برای دستگاه‌های کوچکی که در آن‏ها جریان آرام وجود دارد، پیدا می‌شود. برای مثال در ریز سیلان‌شناسی این دستگاه‌ها ممکن است برای آشکارسازی سلاح‌های شیمیایی یا میکروبی (پس از انتشار در هوا)، تشخیص پزشکی به طریقی ارزان و سریع و یا برای ابزارهای مورد استفاده در کنترل فرآیند به کار گرفته شوند. این دستگاه‌ها همچنین وقتی کل فرآیند در مقیاس کوچک انجام می‌گیرد، به کار می‌روند و دارای فوایدی هستند، از جمله این‌که دما به دقت قابل کنترل است (انجام یک واکنش ویژه ممکن می‌گردد)، یا تبدیل به علت اختلاط کامل بالا می‌رود (کمینه شدن تولید مواد زاید و کاهش جریان‌های برگشتی) و یا به دلایل ایمنی مفید است که تولید توزیعی داشت. ابعاد مجراها در ریز سیلان‌شناسی یک میلی‌متر یا کمتر است (به علت کوچکی دیگر نام لوله بر آن‌ها اطلاق نمی‌گردد) و در آن‏ها جریان آرام برقرار است، حتی اگر هندسه‏ی پیچیده‌ای داشته باشند. بنابراین آموختن چگونگی حل مسائل جریان آرام در هندسه‌های پیچیده مفید است. COMSOL Multiphysics در ریزسیال‌شناسی دارای کاربردهای بسیاری است که مثلاً هندسه‌های پیچیده در آن به راحتی مدل می‌گردند.

101- استفاده از معادله حالت های دو پارامتری مکعبی برای پیش بینی رفتار فازی اجزاء گاز اسیدی (CO2 و H2S) (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

به دلیل رشد گسترده صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ، پیش بینی رفتار فازی بر اساس مبانی ترمودینامیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان پیش بینی و توصیف رفتار فازی اجزاء گاز اسیدی که شامل CO2 و H2S می باشد در صنایع گاز بسیار حایز اهمیت بوده و درک مناسب از تغییرات فشار بخار، حجم مولی مایع و بخار و آنتالپی تبخیر این ترکیبات می تواند به طراحی بهینه واحدهای فرایندی از جمله شیرین سازی گاز کمک کند. معادلات حالت مکعبی (Cubic Equation Of State) به دلیل سادگی و دقت بالایی که دارند معمولا برای این کار در نظر گرفته می شوند. این معادلات مکعبی عموما از دوبخش دافعه و جاذبه تشکیل شده اند که فشار بخار برای هر ماده یا سیستم بر اساس مجموع این دو جمله بیان می شود، و از آن جا که مرتب سازی این معادلات بر حسب ضریب تراکم پذیری و یا حجم مولی به صورت یک معادله درجه سوم خواهد شد، آن را معادله حالت مکعبی می گویند. هدف از انجام این پروژه: توصیف مختصری از فرایند شیرین سازی، معرفی گاز اسیدی و مخاطرات آن در صنعت، توصیف معادلات حالت مکعبی به ویژه PR و SRK ، محاسبات فشار بخار، دانسیته مایع، حجم مولی بخار و آنتالپی تبخیر ماده خالص مربوط به اجزاء گاز اسیدی با استفاده از معادلات حالت PR و SRK.

 

102- مدل‌سازی شکست حرارتی اتان با استفاده از مدل مولکولی (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

شکست حرارتی هیدروکربن‌ها در مجاورت بخار آب به عنوان یکی از فرایندهای تجاری تولید اولفین‌ها مطرح است. در نتیجه‌ انجام واکنش‌های شکست با بخار، در کوره‌های شکست حرارتی، اولفین تولید شده و در بخش جداسازی واحدهای اولفین جدا می‌شوند. برای شبیه‌سازی ابتدا باید با ارائه یک مدل سینتیکی، مکانیسم واکنش‌های شکست حرارتی را مشخص کرد. به این منظور می‌توان از مدل‌های رادیکالی یا مولکولی استفاده نمود. در این پروژه از یک مدل مولکولی استفاده خواهد شد. با وجود این که شکست حرارتی عمدتاً از طریق واکنش‌های رادیکالی صورت می‌گیرد، در مدل‌های مولکولی تنها واکنش‌های مولکولی، که برآیند تعداد بسیار زیادی واکنش رادیکالی است، در نظر گرفته می‌شود.

103- مدل‌سازی راکتور سنتز آمونیاک (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

 

سنتز آمونیاک فرایندی بسیار مهم در کمپلکس‌های شیمیایی است. آمونیاک اولین ماده شیمیایی برای کاربرد صنایع مختلف است.  این ماده در تولید کودهای شیمیایی، مواد منفجره، پلیمرها، اسیدها و حتی رنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شبیه‌سازی میتواند نقش مهمی در دستیابی به بینشی نسبت به واحدهای صنعتی ایفا نماید و بنابراین شبیه‌سازی واحد آمونیاک در کمک به بررسی مدهای مختلف عملیاتی این واحد و بهینه‌سازی آن‌ها بسیار مهم است. حلقه سنتز آمونیاک مهم‌ترین قسمت این واحد است که فهم بهتر مشکلات آن می‌تواند ما را به سوی دستیابی به بازده عملیاتی بالاتر از قبل راهنمایی نماید.

104- بررسی  روش‌های حذف ترکیبات آلی فرار از هوا (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

ترکیبات آلی فرار (VOCs) طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی مانند بنزن، تولوئن، زایلن، استون، متان، هگزان، متیل‌اتیل‌کتون، تری کلرو اتیلن، کلرو بنزن و ...هستند که دارای کربن آلی (کربن متصل به کربن، هیدروژن، نیتروژن یا گوگرد) بوده و فشار بخار آنها در حدی است که در شرایط عادی با سرعت چشمگیری تبخیر و وارد محیط میشوند. ‌VOCها دارای اثرات مخربی بر سیستم بدن انسان و محیط زیست می‌باشند. برای مثال این ترکیبات دارای اثرات حاد (مشکلات تنفسی و عصبی) و مزمن (ایجاد سرطان و جهش ژنتیکی) بر سلامتی انسان دارند. بعضی از ترکیبات آلی فرار موجب جلوگیری از رشد طبیعی گیاهان می‌شوند. گروهی دیگر از آنها موجب تشکیل باران‌های اسیدی و مه دود می‌شوند و سبب نازک شدن لایه ازن می‌گردند. لذا حذف و کنترل ترکیبات آلی فرار موجود در هوای آلوده جزء مهمترین اهداف در مبحث آلودگی هوا می‌باشد.

105- کاربرد نانو لوله‌های کربنی در حسگرهای گاز (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

نانو لوله‌های کربنی به علت دارا بودن خواص منحصر به فرد کاربردهای زیادی در صنایع مختلف پیدا کرده‌اند. حسگرهای گازی بر پایه نانو لوله‌های کربنی به علت خواصی نظیر پاسخ سریع‌تر، حساسیت بالاتر، نیاز به دماهای عملیاتی پایین‌تر برای محدوده وسیعی از گازها کاربرد دارد. هدف این پروژه بررسی حسگرهای تلفیقی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی برای گازهایی نظیر اتانول، آمونیاک، متان، مونوکسید کربن و ... می‌باشد.

106-شبیه‌سازی راکتور سنتز متانول با استفاده از MATLAB (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

در این پروژه برای راکتور سنتز متانول  معادلات جبری غیر خطی و دیفرانسیلی حاصل از موازنه‌های جرم و انرژی در کل فرایند با روش‌های عددی حل می‌شوند. ابتدا راکتور مذکور به صورت پایا و در مرحله بعد به همراه steam drum که وظیفه کنترل دمای خروجی از راکتور را به عهده دارد، به صورت دینامیکی مدل‌سازی می‌شود.

107- مدل‌سازی شکست حرارتی پروپان با استفاده از مدل مولکولی  (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

 

شکست حرارتی هیدروکربن‌ها در مجاورت بخار آب به عنوان یکی از فرایندهای تجاری تولید اولفین‌ها مطرح است. در نتیجه‌ انجام واکنش‌های شکست با بخار، در کوره‌های شکست حرارتی، اولفین تولید شده و در بخش جداسازی واحدهای اولفین جدا می‌شوند. برای شبیه‌سازی ابتدا باید با ارائه یک مدل سینتیکی، مکانیسم واکنش‌های شکست حرارتی را مشخص کرد. به این منظور می‌توان از مدل‌های رادیکالی یا مولکولی استفاده نمود. در این پروژه از یک مدل مولکولی استفاده خواهد شد. با وجود این که شکست حرارتی عمدتاً از طریق واکنش‌های رادیکالی صورت می‌گیرد، در مدل‌های مولکولی تنها واکنش‌های مولکولی، که برآیند تعداد بسیار زیادی واکنش رادیکالی است، در نظر گرفته می‌شود.

108-بررسی تولید نانو لوله‌های کربنی تک‌دیواره و چند‌دیواره در بستر سیال  (پروژه دو نفره بلامانع است) (خانم دکتر مقصودی)

 

سیالیت عملی است که در آن ذرات جامد از طریق معلق کردن در یک گاز یا مایع به یک حالت شبه سیال درآورده می شوند. این روش تماس دارای یک سری رفتارهای غیرمعمول بوده و مهندسی سیال‌سازی آن را به بهترین وجهی قابل استفاده می‌کند. نانو لوله‌های کربنی را می‌توان با سیال‌کردن کاتالیست پایه در دمای بالا به وسیلة جریان هیدروکربن تولید کرد. معمولاً کاتالیست را درون راکتور قرار داده و مواد را به صورت سیال درآورده و بعد از گذشت زمان مشخص محصول بدست می‌آید.

109- نانو پوششها و کاربردهای آن  (آقای دکتر پیمان مرادی)

 آنچه در این پروژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت لزوم پوشش دهی ، شناخت نانو پوششها، مزیت آنها بر پوششهای معمولی ، روشهای مختلف تولید نانو پوششها و کاربرد آنها در صنایع مختلف از قبیل صنایع دفاعی ، هوا فضا ،صنایع دریائی و حمل و نقل ،حفاری و صنایع نفت،صنایع نساجی و اپتیکی و بهداشتی می باشد.

110- عوامل مخرب مولکولارسیوها  در برجهای جذب در واحد پارازایلین  (آقای دکتر پیمان مرادی)

برجهای جذب پر شده از مولکولارسیوهای که عمل استخراج پارازایلین را از مخلوط زایلینها به وسیله حلال (پارادی اتیل بنزن ) انجام می دهند. مولکولارسیوها با خاصیت انتخاب پذیری ، پارازایلین را به خود جذب کرده و بقیه زایلین ها را دفع می کنند، با ورود حلال مناسب (پارادی اتیل بنزن ) که قدرت انتخاب پذیری بیشتری نسبت به پارازایلین دارد برروی مولکولارسیوها به جای پارازایلین می نشیند و بدین ترتیب پارازایلین با غلضت دلخواه خارج می گردد حال ما در این پروژه علاوه بر شرح کامل پروسس برجهای جذب ، عواملی که باعث تخریب این مولکولارسیوها می شوند و رفع این عوامل مخرب را مورد بررسی قرار می دهیم.

111- بررسی عوامل موثر برگرفتگی های سیستم پخت در تولید سیمان (آقای مهندس بیات) (مخصوص دانشجویان گروه صنایع شیمیایی معدنی)

گرفتگی ها در سیستم پخت سیمان که ناشی از تجمع مواد جامد در بخشهایی از آن می باشدهمزمان با تکامل یافتن سیستم پخت متنوع تر گردیده وعلاوه بر کوره دوار در نقاط مختلف از جمله پیش گرمکن ها وکلساینر مشاهده می شود. لذا مطالعه در رابطه با علل تشکیل این گرفتگی ها وتاثیر آن بر نحوه کار سیستم پخت وهمچنین بررسی چگونگی کاهش یا جلوگیری از ایجاد این موارد می تواند در قالب اهداف این پروژه تعریف گردد.

112- خردایش وآماده سازی مواد خام درصنعت سیمان (آقای مهندس بیات) (مخصوص دانشجویان گروه صنایع شیمیایی معدنی)

توزیع دانه بندی مواد خام نقش بسزایی در کیفیت پخت مواددارد بطوریکه نرم بودن یا زبر بودن بیش از حد مواد خام و دانه بندی نامناسب باعث کاهش کیفیت کلینکر گردیده ولذا داشتن یک توزیع مناسب مستلزم عملکرد آسیابهای مواد خام می باشد از اینرو هدف از این پروژه بررسی انواع سنگ شکنها و آسیابهای بکارگرفته شده در صنعت سیمان بهمراه بررسی روشهای بهبود راندمان آنها با توجه به تولید وکیفیت کلینکر می باشد.

113- کاشی سرامیکی(تولید ،خواص،کاربرد)(آقای مهندس بیات) (مخصوص دانشجویان گروه صنایع شیمیایی معدنی)

کاشی یکی از محصولات سرامیکی ظریف است که دارای یک سطح صیقلی وشیشه ای صاف بوده ودر مقابل آب ودیگر سیالات نفوذ ناپذیر است. لذا با توجه به اهمیت و کاربرد فروان کاشی بصورت ساختمانی و صنعتی ،هدف از این پروژه شناخت انواع کاشی و مواد اولیه مهم صنعت کاشی، فرآیند تولید ، طراحی فرمولاسیون و آزمایشات کنترل کیفی  صورت گرفته بر روی کاشیها می باشد.وهمچنین ارائه گزارشی از فرایند تولید کاشی در یکی از کارخانه های کشور الزامی است.

114- کنترل کیفیت در فرآیند تولید سیمان (آقای مهندس بیات) (مخصوص دانشجویان گروه صنایع شیمیایی معدنی)

امروزه کیفیت نه فقط براساس یک ویژگی تنها و مثلا مقاومت 28 روزه بالا، بلکه براساس یکنواختی خواص سیمان اندازه گیری می شود که این یکنواختی  تنها با کفیت ثابت شیمیایی ومعدنی تضمین می شود و این امر امروزه توسط متدها ی پیشرفته آنالیزی بطور مثال پراش اشعه ایکس تحقق یافته است لذا هدف از این پروژه بررسی روشهای مختلف نوین بکارگرفته شده در مراحل مختلف تولید سیمان جهت تشخیص سریع وکنترل مناسب کیفیت کلینکر می باشد. 

115- بررسی تعیین خواص و ویژگی های جاذب ها توسط اطلاعات ایزوترم (خانم دکتر میرزایی)

116- مطالعه روش تزریق آب به مخزن نفتی جهت افزایش تولید نفت (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شهرآبادی)

117- افزایش ضریب بازیافت نفت از مخزن توسط تزریق امتزاجی گاز دی اکسید کربن  (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شهرآبادی)

118- بررسی و مقایسه روشهای حرارتی و روشهای تولید سرد از مخازن نفت سنگین  (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شهرآبادی)

119- مطالعه آسیب دیدگی مخزن در اثر رسوب آسفالتین (پروژه دو نفره) (آقای دکتر شهرآبادی)

120- بررسی عملکرد راکتورهای پلیمریزاسیون پلی اتیلن سبک و مقایسه فرآیندی نوع قدیم و جدید (آقای مهندس شاهد)

121-مبانی اصول کنترل مربوط به توربینهای بخار و کمپرسورها(آقای مهندس شاهد)

122- مروری بر روش های تولید نانوذرات (آقای دکتر ابوالفضل محمدی)

123- جداسازی گازها توسط هیدرات(آقای دکتر ابوالفضل محمدی)

124- اثر ممانعت کننده ها بر تشکیل هیدرات(آقای دکتر ابوالفضل محمدی)

125-  مروری بر کاربرد هیدرات های گازی(آقای دکتر ابوالفضل محمدی)

126-  مقایسه ی معادﻻت حالت مختلف در پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات(آقای دکتر ابوالفضل محمدی)

127-  استفاده از معادﻻت حالت تجمعی برای پیش بینی شرایط ترمودینامیکی مواد تجمعی(آقای دکتر ابوالفضل محمدی)

128- گردآوری داده های تعادلی وسینتیکی تشکیل هیدرات(آقای دکتر ابوالفضل محمدی)

129-  بررسی اثر پارامترهای مؤثر بر تشیکل هیدرات(آقای دکتر ابوالفضل محمدی)

 

 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946   • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه