تاريخ : چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢ | ۱:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

 در صورتی که واریانس جامعه تحقیق در دسترس نباشد و امکان استفاده از فرمولهای آماری وجود نداشته باشد، جهت محاسبه حجم نمونه از جدول مورگان استفاده کنید.

 

 

برای دریافت جدول مورگان می توانید از آدرس های  زیر استفاده نمائید:

دانلود از سرور 1

دانلود سرور 2  • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه