موضوعات پایان نامه حقوق عمومی

پیشنهاد موضوعات جدید رشته حقوق عمومی

پایان نامه حقوق عمومی

 • رژیم حقوقی فعالیتهای انتفاعی دولت
 • حدود دخالت دولت در موسسات و سازمانهای عمومی
 • جایگاه تشریفات در حقوق عمومی
 • بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری ایران و کشورهای خاورمیانه
 • نظام حقوقی حمایت از فن آوری های نوین ارتباطی در ایران
 • بررسی جایگاه عدالت ترمیمی اطفال در قانون ایران
 • نقش سازمانهای غیر دولتی در فرآیند کیفری
 • بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم گمرکی
 • بررسی مبانی حقوق شهروندی در قانون جمهوری اسلامی ایران
 • جرایم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به آنها در حقوق ایران
 • بررسی حقوق مکتسب محبوسین در جریان حبس
 • بررسی جایگاه رکن معنوی در جرایم عمدی
 • بررسی حق اعتصاب در اسناد ایران و اسناد بین المللی 

اصالت اثر موضوعات فوق در مورخ 28/12/1393 در دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی احراز شده است.

دپارتمان مشاوره پایان نامه

تحلیلگران: 09106798946

 تماس با انجام پایان نامه 

 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 

 ارتباط: 09106798946-09377529397

 

  09377529397 web-viber-icon

 

 09106798946 

 

/ 0 نظر / 102 بازدید