دانلود رایگان پرسشنامه شخصیت

دانلود رایگان پرسشنامه های شخصیت (خلق و خوی)

اندازه گیری خلق و خوی یکی از متغیرهایی می باشد که در پایان نامه های با رویکرد روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرد. پرسشنامه های زیر امکان اندازه گیری خلق و خوی را فراهم می کند.

خلق و خوی

 

دانلود پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

دانلود پرسشامه مقیاس تنظیم خلق منفی گاتانزر و همکاران

دانلود پرسشنامه مقیاس رگه فراخلقی- فرم کوتاه سلوی و همکاران

 رمز دانلود پرسشنامه ها: http://edu-admin.ir  

 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 

/ 0 نظر / 47 بازدید