نمودار استخوان ماهی جهت کاربرد در بیان مساله پایان نامه

 نمودار Fish Diagram جهت کاربرد در پایان نامه

جهت بیان نظام مند مساله در پایان نامه می توان از نمودار استخوان ماهی استفاده کرد. کاربرد نمودار ایشیکاوا یا استخوان ماهی برای شناخت رابطه اصلی علت ومعلول، طبقه‌بندی عوامل، پیداکردن عوامل مؤثر در مشکلات، اتخاذ تصمیم در جهت بهبود نواقص و حل مسائل است.

شرح استفاده جهت تدوین بیان مساله پایان نامه

1- معلول به عنوان یک مسئله انتخاب می‌شود.

2- معلول در سمت راست صفحه کاغذ نوشته شده و خط مستقیمی از آن بعنوان ستون و محور اصلی (ستون فقرات ماهی) رسم می‌گردد.

3- خطوط فرعی (خارهای پشت ماهی) به محور اصلی وصل می‌شود. این خطوط می‌تواند شامل نیروی انسانی، تجهیزات، مواد و روشها باشد.

4- علت‌ها و سایر موارد در رابطه با معلول مرتبط با عوامل فوق‌الذکر بررسی و مانند تیغ‌های ماهی روی خط فرعی مربوطه رسم می‌شود، دقت شود که موردی فراموش نشود.

5- علت‌های مهم که به نظر رابطه نزدیکی با معلول دارند با دایره قرمز مشخص می‌گردد.

 

نمودار استخوان ماهی

 دپارتمان مشاوره پایان نامه

ارتباط رایگان:

09106798946-09377529397

/ 0 نظر / 253 بازدید