مشاوره در زمینه شناسایی عوامل و مولفه ها از طریق پرسشنامه

مصاحبۀ عمیق فردی نیز، تکنیکِ مورد استفادۀ این مطالعه است که با توجه به شرایط و ماهیتِ تحقیق به‌صورت مصاحبۀ تلفنی و چهره به چهره اجرا می گردد. اگرچه نظریۀ زمینه‌ای یک تحلیل تفسیری مبتنی بر معانی یا داده‌های استخراج شده از مشارکت کنندگان تحقیق را ارائه می‌دهد اما همانند مطالعات کیفی از تنوع منابعِ داده‌ها برخوردار است. برای تفسیرگرایان علاوه بر منابع سنتی (مشاهدات مشارکتی و مصاحبه‌ها)، منابع متعددی اعم از اظهارات شخصی مانند خاطرات، بازتاب های مجلات، اسناد رسمی، منابع تاریخیِ اولیه و ثانویه، تصاویر، ویدئو و نقاشی ها وجود دارند که موارد مذکور تنها تعداد کمی از این منابع می‌باشند

روش مقدماتیِ اتخاذ شده برای انجام مصاحبه، استفاده از مصاحبۀ نیمه ساخت یافته با سؤالات باز می باشد. بدین شیوه که محقق در ابتدا تعدادی از سؤالات باز را بر اساس اهداف تحقیق، از قبل طراحی نموده و سپس اقدام به مصاحبۀ فرد به فرد می نماید. اما گاهی اوقات محقق با توجه به شرایط و پاسخ های فردِ مشارکت کننده، ناچار به طرح سؤالات تکمیلی می‌شد تا به نتیجۀ مطلوب تری دست یابد. بعد از جمع‌آوری و تحلیل داده‌های اولیه، ما برای تعیین اینکه چه کسی نمونۀ بعدی باشد و چه سؤالاتی در طول مصاحبه پرسیده شود، از نمونه‌گیری نظریاستفاده می‌شود. در واقع محقق ترسیم می‌کند که چگونه سؤالات مصاحبه برای افراد تغییر یابد و اینکه، ما چگونه مشارکت کنندگان یا مصاحبه شوندگان جدیدی را برگزینیم تا توسعۀ نظریۀ اساسیِ ما را امکان‌پذیر سازد. به‌طورکلی، ساختار اولیۀ سؤالات و تعدیل آن در طیِ فرآیند مصاحبه به‌گونه‌ای طرح و هدایت می‌شود که در پیوند با اهداف تحقیق باشد. 


/ 0 نظر / 17 بازدید