تحلیل آماری پایان نامه

 تحلیل آماری پایان نامه

یکی از بخش های مهم پایان نامه تحلیل آماری داده ها است. تحلیل آماری شرکت ها، پروژه ها و پایان نامه با نرم افزارهای تخصصی  مانند LISREL, AMOS, SPSS و نرم افزارهای تحقیق در عملیات است. تحلیل داده ها در سه محور اصلی تنظیم می شود: تحلیل داده های آماری، تحلیل داده های تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل فازی و تحلیل داده های کیفی.


تحلیل های آماری از 5 مرحله جدا از هم به شرح زیر تشکیل شده است:

  • توضیح ماهیت داده های تحلیل شده
  • کشف رابطه داده ها با جمعیتی که داده ها از آن گرفته شده اند
  • ایجاد یک مدل برای درک چگونگی ارتباط داده ها
  • اثبات (یا رد) اعتبار مدل ایجاد شده
  • بکارگیری تحلیل پیش بینانه برای اجرای سناریوهایی که می توانند به تصمیم گیری در مورد اقدامات آینده شما کمک کند.
دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی آمادگی مشاوره در زمینه های روش شناسی را دارد. جهت مطمئن بودن از روش صحیح گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات پایان نامه خود با شماره های زیر تماس بگیرید.

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

 09377529397 web-viber-icon

تحلیل آماری پایان نامه تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه تحلیل آماری تحلیل پایان نامه تحلیل آماری پایان نامه تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه تجزیه و تحلیل آماری 

/ 0 نظر / 43 بازدید