پیشنهاد موضوع برای پایان نامه

پیشنهاد موضوع پایان نامه 

ویژگیهای عنوان پایان نامه

عنوان پایان نامه می بایست مختصر، رسا و جامع باشد.

· دانشجویان باید توجه داشته باشند، دامنه تحقیق در حدی باشد که پایان نامه حداقل 6 ماهه و حداکثر یک ساله به اتمام برسد.

·  عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه (استعلام از سایت ایران داک و سیکا)

·  موضوع پایان نامه باید با تخصص استاد راهنمای انتخابی مرتبط باشد.

·  موضوع پایان نامه باید با رشته تحصیلی دانشجو مرتبط باشد.

 دانشجویان لازم است تهیه مقاله را از شروع مراحل پیشنهادی موضوع پایان نامه مد نظر قرار دهند و به تحقیقی بپردازند (موضوعی را انتخاب نمایند) که امکان استخراج مقاله (و یا در صورت امکان ثبت اختراع) را داشته باشد. (لازم به ذکر است که استخراج مقاله از پایان نامه در صورت پذیرش و چاپ علاوه بر نمره ، دارای امتیاز تشویقی نیز می باشد.)

پیشنهاد موضوع

نحوه انتخاب موضوع

انتخاب موضوع یا عنوان پایان نامه به عهده دانشجو است. موارد طرح موضوع یا عنوان از طرف استاد، توصیه نمی شود. دانشجو می تواند با مطالعه و بررسی های اولیه و مشورت با استاد راهنما یک موضوع (ترجیحاً پژوهشی) انتخاب نماید و با در نظر گرفتن سایر شرایط اقدام به ثبت موضوع در دفتر پایان نامه های اداره آموزش نماید. 
- هر دانشجو باید یک موضوع مجزا را انتخاب کند، مگر در موارد تحقیقات اپیدمیو لوژیک گسترده که با ارائه طرح تحقیقات و دلائل کافی، همراه با موافقت استاد راهنما، با تأیید شورای آموزشی/ پژوهشی دانشکده ممکن است بیش از یک نفر موضوع را مورد بررسی قرار دهند. در این صورت نیز هر دانشجو بایستی شماره پایان نامه خاص خود را در دفتر آموزش ثبت نماید. یعنی هر دانشجو بایستی یک شماره پایان نامه برای خود داشته باشد. 
موضوع پایان نامه توسط دانشجو و با موافقت استاد راهنما و با تأیید گروه آموزشی تعیین می شود. 
انجام و نگارش پایان نامه توسط دانشجو با هدایت استاد راهنما صورت می گیرد. 
در انتخاب موضوع  چهار قاعده یا نکته باید در نظر باشد. 
1- موضوع جوابگوی علائق دانشجو باشد. 
2- منابع مورد نیاز او قابل دسترس باشد (تهیه آنها در توانایی دانشجو باشد). 
3- منابع مورد نیاز قابل تنظیم و مطلب در توانایی مقطع تحصیلی دانشجو باشد. 
4- چارچوب روش تحقیق در توانائی دانشجو باشد. 
به طور کلی «کسی که می خواهد پایان نامه ای بنویسد، باید پایان نامه ای در حد توانایی خود تهیه کند.» 
نکته مهم: پایان نامه ها باید جزئی از طرح های محوری برای حل مسائل کشور و جامعه باشند. 
نکته مهم: دانشجویان بایستی کوشش کنند که موضوع انتخابی آنها برای پایان نامه ها، غیر تکراری، جدید و حتی المقدور تحقیقی باشد. 
نکته مهم: چنانچه در جلسات هیأت داوران هنگام بررسی و نمره دادن به پایان نامه، مشخص شود که متن پایان نامه تکراری و کپی برداری شده است آن 
پایان نامه فاقد اعتبار و دانشجو به کمیت انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد. 

 دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی با بهره گیری از مقالات معتبر ژورنالهای خارجی موضوعات به روز و قابل انجام همراه با مقاله بیس به دانشجویان ارائه می دهد.

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

 09377529397 web-viber-icon

پیشنهاد موضوع پایان نامه پایان نامه پیشنهاد موضوع پایان نامه پیشنهاد موضوع پایان نامه پیشنهاد موضوع پایان نامه پایان نامه پیشنهاد موضوع پایان نامه پیشنهاد موضوع

/ 0 نظر / 48 بازدید