پرسشنامه های کیفیت و سبک زندگی

پرسشنامه های کیفیت و سبک زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی2004 (WHOQOL)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون - مولفه های آن- 32 گویه

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- محقق ساخته (4 مولفه)- 30 گویه ای

پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن-تفسیر و نمره گذاری- 36 گویه ای

پرسشنامه کیفیت زندگی موجال NIOSH و 79 گویه ای- لاتین

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان پیش دبستان(۶-۱)TAPQOL -روایی پایایی-43

دانلود پرسشنامه شیوه زندگی لوگان

دانلود پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت-لاتین-نمرهگذاری و پایایی- 20 گویه

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت-تفسیر و پایایی- 6 عامل- 56 گویه

پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن -تفسیر و پایایی و روایی- 20گویه

پرسشنامه دلایل زندگی(RFL) لینهان و همکاران 1983-تفسیر/نمره گذاری-48 گو

پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی ماتئوس 1982 -تفسیر و نمره گذاری

/ 0 نظر / 42 بازدید