کدگذاری مصاحبه با مکس کیو دی ای (MXQDA)

کدگذاری مصاحبه با مکس کیو دی ای (MXQDA)

در تحقیقات و پایان نامه هایی که ماهیت اکتشافی دارند و نیاز به انجام تحقیق کیفی می باشد از نرم افزار مکس کیو دی ای (MXQDA) استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل داده هایی که با مصاحبه و چک لیست جمع آوری شده است و نیاز به مقوله بندی دارد این نرم افزار کار گشاست. هیئت علمی دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی دارای تجارب ارزشمند در حوزه تحقیقات کیفی و تجزیه و تحلیل با نرم افزار مکس کیو دی ای (MXQDA) می باشند، دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی آماده خدمات زیر می باشد:

  • کدگذاری باز و محوری مصاحبه ها با نرم افزار مکس کیو دی ای (MXQDA)؛
  • ارائه الگوی بهینه؛
  • استفاده از روش گرندد تئوری و داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای (MXQDA).

 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمانگردآوری اطلاعات

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946 

/ 0 نظر / 212 بازدید