روش تحقیق در پایان نامه

بخش روش تحقیق در پایان نامه

هر پژوهش با یک مسئله آغاز می شود، مسئله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. به اعتقاد مک برونی(1990) " (بخش روش) قلب پژوهشنامه است و بسیاری از پژوهشگران ابتدا این بخش را می نویسند." در این بخش، روش جمع آوری و تحلیل داده ها و همچنین نحوه ی اجرای پژوهش معرفی می شوند. لازم به یادآوری است که به منظور انتخاب روش تحقیق، باید موضوع و هدفهای پژوهش خود را به دقت مطالعه نمود. در قسمت روش، محقق به توضیح و توجیه روش تحقیقی خود که برای این مطالعه و تحقیق ویژه با توجه به انواع مختلف روش های تحقیقی و با در نظر گرفتن هدف و موضوع پژوهشی خود مناسب دانسته است، می پردازد. 

مجموع روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم بندی کرد.

الف) هدف تحقیق،

ب) نحوه گردآوری داده ها

روش پژوهش بر حسب هدف

تحقیقات علمی بر اساس هدف به سه دسته بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه تقسیم می شوند. در تحقیق کاربردی هدف استفاده از نتایج تحقیق می باشد. این پژوهش در زمره ی تحقیقات کاربردی می باشد.

روش پژوهش بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها

تحقیقات بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها به دو نوع تحقیق توصیفی و آزمایشی تقسیم می شوند. در تحقیقات آزمایشی، اساس کار بر کنترل و نظارت شدید بر متغیرهای ناخواسته و مزاحم در حوزه ی پژوهش استوار است.ولی در تحقیقات توصیفی محقق یا پژوهشگر به توصیف دقیق فعالیتها، اشیاء و فرآیندها و اشخاص می پردازد. به عبارت دیگر، محقق در این گونه تحقیقات سعی می کند تا " آنچه هست" یا " وضعیت موجود" را بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی گزارش کرده و نتایجی عینی از آن موقعیت ارائه کند. 

 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

ارتباط: 09106798946
-09377529397

web-viber-icon

پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه  
/ 1 نظر / 46 بازدید
ندا

ممنون