استفاده از روش SWOT در پایان نامه

استفاده از روش SWOT در پایان نامه

از جمله روش های اصلی برای تحلیل و ارزیابی و انتخاب راهبرد، روش تحلیل راهبردی یا روش  SWOT  در پایان نامه است. در این روش، بر اساس یک الگوی منطقی، ابتدا نقاط قوت و ضعفو فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی یک موضوع (پایان نامه)، شناسایی شده و سپس متناسب با موقعیت کنونی، راهبرد‌هایی جهت بهبود وضعیت موجود پیشنهاد خواهد شد.مراحل اجرای تحلیل راهبردی به شرح زیر است:

1-جداول ارزیابی عوامل داخلی (IFE) شامل قوت­ها و ضعف­ها و جداول ارزیابی عوامل خارجی (EFE) شامل تهدیدها و فرصت­ها، هر کدام در قالب یک جدول جداگانه  ارائه می­شود.

 2-در این مرحله بر اساس 4 جدول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، جدول کلی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی(IE) به شکل زیر ترسیم می­شود:

جدول کلی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (IE)

وضعیت

عوامل

موجود

مطلوب

قوت

 

 

ضعف

 

 

فرصت

 

 

تهدید

 

 

قوت و تهدید

 

 

فرصت و ضعف

 

 

 3-بر اساس جدول کلی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی(IE)، ماتریس (نمودار) ارزیابی و موقعیت اقدام راهبردی (Space) ترسیم می شود.

 4-در این مرحله، ماتریس SWOT  را تشکیل داده و بر اساس نظر 5 نفر خبره، راهبرد­های خرد، احصاء و تعیین می گردند:

ماتریس SWOT (راهبردهای خرد)

SWOT

W (ضعف­ها)

S (قوت­ها)

O (فرصت­ها)

 

راهبرد­های های W-O

بهره جستن ازفرصت ها جهت از بین بردن

نقاط ضعف

راهبرد­های S-O

بهره جستن از نقاط قوت

جهت  بهره برداری از فرصت ها

T (تهدیدها)

 

راهبرد­های W-T

کاهش نقاط ضعف جهت

پرهیز از تهدیدات

راهبرد­های S-T

استفاده از نقاط قوت برای احتراز از تهدیدات

 5-بر اساس ماتریس SWOT، ماتریس برنامـه­ریزی راهبردی کمی (QSPM) در قالب جدول زیر جهت تعیین راهبردهای کلان، ارائه می­گردد. این راهبرد­ها با نظر 5 نفر خبره نمره ­دهی می­ شوند و  اولویت ­بندی می­ گردند.

دپارتمان مشاوره پایان نامه

ارتباط: 09106798946-09377529397
09377529397 web-viber-icon
/ 1 نظر / 150 بازدید
علی

عالی بود