روش سوات (SWOT)

استفاده از روش سوات (SWOT) در پایان نامه

ابزار تجزیه و تحلیل SWOT است که یکی از ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت استراتژیک آنالیز SWOT می باشد.

Strength: نقاط قوت

Weakness: نقاط ضعف

Opportunity: فرصت ها

Threats: تهدیدها

معرفی روش سوات

 

 تماس با انجام پایان نامه

 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946 

/ 0 نظر / 140 بازدید