موضوعات جدید رشته علوم ارتباطات

موضوعات علوم ارتباطات

  1. تحلیل دریافت مخاطبان تهرانی از سریال ستایش یا (سریالی دیگر...) از منظر خوانش مخاطبان، (مطالعه موردی زنان شهر تهران) (پرسشنامه)
  2. موبایل هوشمند و دوست‌یابی؛ مطالعه شبکه اجتماعی مجازی We-Chat از منظر تاثیر بر ارتباطات میان فردی (پرسشنامه)
  3. بررسی سواد رسانه ای دانشجویان ارتباطات (مطالعه موردی دانشجویان ارتباطات دانشگاه علامه طبایی و دانشگاه تهران) (پرسشنامه)
  4. بازنمایی ایران در سریال ترکیه ای حریم سلطان با تاکید بر نقش پیشدواری های فرهنگی ارتباطات میان فرهنگی (تحلیل محتوا)
  5. بررسی نحوه بازنمایی "خود" توسط دختران نوجوان تهرانی در شبکه مجازی Instagram (پرسشنامه)

 

موضوعات مدیریت رسانه

  1. مقایسه برندسازی در تبلیغات تلویزیونی ایرانسل و همراه اول در سال 90 تا 93 (پرسشنامه)
  2. بررسی مالکیت رسانه در ایران و میزان تاثیر آن بر جهت گیری رسانه (مطالعه موردی روزنامه های غیر دولتی ) (پرسشنامه)
  3. بررسی راهکارها و موانع فروش اینترنتی در ایران (مصاحبه)
  4. مطالعه میزان تاثیر تبلیغات مصرفی بر گروه های زنان در شهر تهران (پرسشنامه)

 

/ 0 نظر / 28 بازدید