مفهوم شناسی منطق فازی

منطق فازی

منطق فازی جنبشی بر علیه تفکر صفر و یکی و دو ارزشی است، در این نوع منطق ما بین دو عدد صحیح بی نهایت ارزشهای عددی داریم. منطق فازی نیز یک منطق چند ارزشی است که طیفی خاکستری را در دو کران سیاه و سپید در برمی‌گیرد. ماکس بلک (1909- 1989، باکو) به سال 1937 مقاله‌ای با نام «ابهام » را در مجله «فلسفه علم» منتشر کرد. بلک برای اولین بار مفاهیمی که اکنون با عنوان منحنی عضویت شناخته می‌شود را مطرح کرد. نظریه بلک مورد اقبال قرار نگرفت و راهی در جهان علم باز نکرد. اما پس از بلک، لطفی زاده با تغییر نام «ابهام» به «فازی » راهی تازه برای پذیرش این ایده باز کرد. لطفی زاده در سال 1965 مقاله‌ای تحت عنوان «مجموعه‌های فازی» در مجله «اطلاعات و کنترل» منتشر ساخت. در واقع او آن چیزی را که منتقدان منطق ارسطویی با نام «ابهام» یا «چند ارزشی» مطرح کرده بودند، «فازی» نامید. لطفی زاده در مقاله خود برای تشریح مفهوم منطق فازی از مثال قد انسان استفاده کرد، در این مثال وی از مفهوم «منحنی عضویت » استفاده کرد. این منحنی برای اندازه از قد، درجه عضویتی را مشخص می‌کند. منحنی عضویت لطفی زاده درست مانند منحنی ارائه شده توسط بلک عمل می‌کند.

استفاده از منطق فازی در پایان نامه ها بعد از مطرح شدن آن دریچه ای جدید به روی علم گشود. در حال حاضر در کشور پایان نامه های زیادی با این منطق انجام می شوند، که یافته های این پایان نامه ها بسیار ارزشمند است. استفاده از این روش برای شناسایی عوامل و وزن دهی به آنها بسیار پر کاربرد است. پایان نامه های حوزه مدیریت بیشتر استفاده را از منطق فازی در کشور دارند.

/ 0 نظر / 29 بازدید