پرسشنامه مدیریت بازرگانی و کسب و کار

پرسشنامه مدیریت بازرگانی و کسب و کار

 پرسشنامه بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش-چادام2005-نمرهگذاری-27

 پرسشنامه بازارهای ارگانیک-پادل-تفسیر و نمره گذاری- 27گویه

 پرسشنامه گرایش بازار-کولار2006-تفسیر و نمره گذاری- 26گویه

 پرسشنامه گرایش به بازار-لادو1998-تفسیر و نمره گذاری-36گویه

 پرسشنامه گرایش بازار-ازر2006-تفسیر و نمره گذاری- 37گویه

 پرسشنامه میزان توجه سازمان به بازاریابی-بنت2005-تفسیر و نمره گذاری- 36

 پرسشنامه فعالیت های بازاریابی-ماوندو2000-تفسیر و نمره گذاری- 49گویه

 پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی-یونگداهل1996-تفسیر و نمره گذاری- 4گویه

 پرسشنامه رضایت از قیمت-ماتزلر2006-تفسیر و نمره گذاری- 28گویه

 پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی- بنت2005-تفسیر و نمره گذاری- 9

 پرسشنامه سبکهای مدیریت مدیران بازاریابی- پون2005-تفسیر و نمرهگذاری-16

 پرسشنامه قابلیتها و مهارتهای لازم بازاریابی-گری2007-تفسیر نمرهگذاری- 16

 پرسشنامه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی-کتلر2006-تفسیر و نمره گذاری- 15گ

پرسشنامه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی2-کتلر2006-تفسیر و نمره گذاری- 15

 پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید-کاویوسگیل-تفسیر- 23

 پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی-گیلیگان2003-تفسیر و نمره گذاری- 41

 پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی-لی2002-تفسیر و نمره گذاری- 6

چک لیست نوع شناسی اقدامات استراتژیک بازاریابی-15نوع- 102اقدام

 پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی-لی2000-تفسیر و نمره گذاری- 5گویه

 پرسشنامه دشواریهای مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی-لی-نمره گذاری- 7

پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار-جین-تفسیر - 33گویه

پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی-ووس2006-تفسیر و نمره گذاری- 9گویه

پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابیبنت2005-تفسیر و نمره گذاری-15گو

پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژیهای بازاریابی-رانچهود2004-تفسیر و نمره گذاری- 24گویه

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی-قاضی سعیدی2007-تفسیر نمره گذاری- 30

پرسشنامه مشتری گرایی-قاضی2002-تفسیر و نمره گذاری- 21گویه

پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان-کنایت2007-تفسیر و نمره گذاری- 16گویه

 پرسشنامه مشتری مداری- کنایت2007-تفسیر و نمره گذاری- 16گویه

پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری- کنایت2007-تفسیر و نمره گذاری- 12گویه

پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری-تاسو2003-نمرهگذاری-21گ

پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری-حاجت2002-تفسیر نمرهگذاری17

 پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان-گارانا2002-تفسیر نمرهگذاری12

 پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات-کولیر2000-نمرهگذاری- 13

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری-ملهم2004- نمره گذاری- 35

پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور-فولرتن1996-تفسیر و نمره گذاری- 22گو

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن-سودرلاند1998-تفسیر نمره گذاری- 9

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری-اگرت2000-تفسیر و نمره گذاری- 15

پرسشنامه نحوه ارائه خدمات به مشتری-کارانا2002-تفسیر و نمره گذاری- 17گو

پرسشنامه ناخشنودی مشتری- کارانا2002-تفسیر و نمره گذاری- 16گویه

پرسشنامه ارزیابی رستورانها از طریق مشتری-لی1997-تفسیر نمره گذاری- 30

پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان-گریر1997-نمرهگذاری-26

پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان-کاو2006-نمره گذاری- 29

 پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری-لی2001-تفسیر و نمره گذاری- 24گو

پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان-نیلسون1996-تفسیر و نمره گذاری- 18گویه

 پرسشنامه شکایات مشتری-بنت1997-تفسیر و نمره گذاری- 11گویه

پرسشنامه مشتری مداری در سازمان و مولفه های آن- 16 گویه- محقق ساخته

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری و مولفه های آن- 14گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل رضایت مشتری اروپا ECSI-تفسیر روایی-16

پرسشنامه سنجش رضایت مشتری- 6 مولفه- 21 گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در خرید اینترنتی-نمرهگذاری- 50گویه

پرسشنامه مدیریت فروش-بالداف2001-تفسیر و نمره گذاری- 65گویه

پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان-3مولفه-تفسیر و نمره گذاری-16گویه

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش-گیونزی2003-تفسیر و نمره گذاری- 11گویه

پرسشنامه مذاکره فروش با خریدار خارجی-شانکارماهش2004-نمره گذاری- 122

پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری-گلیس1998-تفسیر و نمره گذاری- 19

پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان-پیت2000-تفسیر نمره گذاری- 24

پرسشنامه فروشنده حرفه ای-اورتون2007-تفسیر و نمره گذاری- 31گویه

پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی-کیم2002-تفسیر و نمره گذاری-14گویه

 پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات-آشیل2005-تفسیر و نمره گذاری-10گویه

پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات-کانسو2004-تفسیر و نمره گذاری- 7گویه

پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکتهای چندملیتی-اکازاکی2005-نمرهگذاری18

 پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات-لیو2002-تفسیر و نمره گذاری-30گویه

 پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات-کابریل2006-تفسیر و نمره گذاری- 20گویه

 پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان-بامگارث2010-تفسیر و نمره گذاری-19گو

 پرسشنامه تصویر برند شرکتهای خصوصی-واهی2006-تفسیر و نمره گذاری- 23

 پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند-تای2007-تفسیر و نمره گذاری- 20گویه

 پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند-برینک2006-تفسیر و نمره گذاری- 25گو

 پرسشنامه نام تجاری (برند) - 18 گویه ای

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند-تفسیر و نمره گذاری- 35 گویه

دانلود پرسشنامه اعتبار برند(نام تجاری)- تفسیر نمره گذاری و روایی - 25 گویه

پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار فوتبال-تفسیر و روایی -45گویه

 پرسشنامه موانع برند سازی محصولات و خدمات

دانلود پرسشنامه رضایت از برند (نام تجاری) خارجی- 25 گویه ای

 پرسشنامه نگرش افراد به نام تجاری(برند)شهر-لاتین-تفسیر پایایی-9مولفه- 55

 پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید-چتامروگچای2000-تفسیر نمره گذاری- 22

پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام-چاپمن2005-تفسیر و نمره گذاری- 20گویه

پرسشنامه ارزش درک شده خرید-کارپنتر2005-تفسیر و نمره گذاری- 15گویه

پرسشنامه نگرشها نسبت به خرید از فروشگاه-رینتاماکی2006-نمره گذاری- 18

پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی مد-کامانیدو2007-تفسیر و نمره گذاری- 28گ

 پرسشنامه تعاملات خریداران و عرضه کنندگان-بلنکرو1997-تفسیر نمرهگذاری-5

پرسشنامه خرید از اینترنت-قاضی سعیدی2007-تفسیر و نمره گذاری- 19گویه

 پرسشنامه کیفیت خدمات در سفارشات و دریافت کالا-رویتر1996-تفسیر33

پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات-جول2002-تفسیر و نمره گذاری- 9گویه

پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی-اسویف1999-نمرهگذاری- 20

پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات-تافتن2005- نمره گذاری- 12

پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان-جانگبوک2004- نمره گذاری- 32

 پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان-پیرسون1999-نمره گذاری- 27

پرسشنامه موانع صادرات-سیلوا2001-تفسیر و نمره گذاری- 30گویه

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا-قیمن1999-تفسیر و نمره گذاری- 19گ

 پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی-کاراکایا2002-تفسیر و نمره گذاری-25

 پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی-وود2000-تفسیر و نمره گذاری- 59گویه

 پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار-تفسیر و نمره گذاری

 پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن- تفسیر و نمره گذاری- 10 گویه

 پرسشنامه طراحی یک سیستم برای طراحی محصول جدید- 7 گویه

پرسشنامه ارتباطات بازاریابی در صنعت بیمه

 پرسشنامه مقایسه زوجی آمیخته بازاریابی صادرات

 پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی

 پرسشنامه شناسایی موانع بکار گیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی

پرسشنامه افزایش یکپارچگی زنجیره تامین-تفسیر- 40 گویه

پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین-توسط والدین پر شود

 پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین- توسط فرزند پر شود

پرسشنامه ریسک درک شده - 3 مولفه - 13 گویه

پرسشنامه بهره شهرت فامبرن 2001- 6 مولفه و 20 گویه

 پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به کسب و کار-اریک 2007-تفسیر-20 گویه

دانلود پرسشنامه بررسی برنامه کسب و کار

/ 0 نظر / 38 بازدید