نحوه طراحی و تدوین پرسشنامه

نحوه طراحی پرسشنامه

یکی از بخشهای مهم پایان نامه تعیین ابزار پایان نامه می باشد. برای دستیابی به اهداف پایان نامه باید از ابزار مناسب برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرد. در پایان نامه هایی که از روش پیمایشی استفاده می کنند، انتخاب پرسشنامه مناسب بسیار حائز اهمیت است. پرسشنامه دو گونه اند، پرسشنامه های استاندارد که قبلا طراحی شده اند و روایی و پایایی آنها به دست آمده است، که محقق صرفا آن را در پایان نامه خود به کار می گیرد. اما اگر پرسشنامه ای استاندارد برای جمع آوری اطلاعات پایان نامه وجود نداشته باشد باید از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کرد. پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل مفهومی متغیرهای تحقیق پایان نامه طراحی می شود و پایایی و روایی آن توسط محقق محاسبه می شود. نوع پرسش هایی که در پرسشنامه ها طرح می شود متفاوت و به هدف پایان نامه بستگی دارد.

 

پرسش زمینه­ای

شما پیروی چه دینی هستید؟

اسلام

زرتشت

مسیحی

یهودی

سایر

 

پرسش رفتاری

در هفته چند بار در نماز جماعت شرکت می­کنید؟

هر روز

سه یا چهار روز

یک یا دو روز

به ندرت

اصلاً

 

پرسش اعتقادی

مسلمان کسی است که اصول اسلامی را رعایت کند؟

کاملاً موافق

موافق

بی­نظر

مخالف

کاملاً مخالف

 

پرسش نگرشی

میزان موافقت: آیا مذهبی­ها موظف به نهی از منکر هستند؟

کاملاً موافق

موافق

بی­نظر

مخالف

کاملاً مخالف

 

پرسش دانشی

کدام یک از موارد زیر جزء اصول دین نیست؟

توحید

نبوت

امامت

حج

معاد

 

 
ارتباط: 09106798946-09377529397
09377529397 web-viber-icon
/ 0 نظر / 84 بازدید