# روش_تحقیق

کدگذاری اولیه و ثانویه مصاحبه های اکتشافی و عمیق

تحلیل مصاحبه عمیق     شرح خدمات تحلیل داده های اکتشافی و شناسایی مولفه ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق؛ کدگذاری اولیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید

چکیده پایان نامه های تکنولوژی آموزشی

چکیده پایان نامه های گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه عنوان   ارائه الگوی مناسب برنامه ریزی درسی مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید