دانلود رایگان پرسشنامه

 1. دانلود پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی
 2. دانلود پرسشنامه بومی کردن معلمان- 6 بخش
 3. دانلود پرسشنامه ارزیابی سرفصل و منابع دروس- 23 گویه
 4. دانلود پرسشنامه کاربرد رسانه در تدریس- محقق ساخته
 5. دانلود پرسشنامه استفاده از کارگاه برای حرفه و فن- محقق ساخته
 6. دانلود پرسشنامه سنجش گرایش به تماشای تلویزیون دانش آموزان- محقق ساخته
 7. دانلود پرسشنامه شما چطور به سینما می روید؟- محقق ساخته(اسدی)-20 گویه
 8.  
 9. دانلودپرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 10. دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس
 11. دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش و تدریس استاد
 12. دانلود پرسشنامه راهبرد های انگیزشی برای یادگیریMSLQ-لاتین-بدون نمره گذاری
 13. دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان
 14. دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر
 15. دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
 16. دانلود پرسشنامه تست توانایی مدیریت- تفسیر- 4 گویه ای
 17.  دانلود پرسشنامه ادراک از مدیریت
 18.  دانلود پرسشنامه تغییر رفتار (آگاهی از عملکرد پرسنل)- 24 گویه
 19. دانلود پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر ، ای ، راتوس
 20. دانلود پرسشنامه و نرم افزار برتری نیم کره های مغز-بصری و شنیداری-لاتین-20گویه
 21. دانلود پرسشنامه برتری نیمکره های مخ واگنر و ولز
 22. دانلود تفسیر و نمره گذاری تست هوش وکسلر
 23. دانلود پرسشنامه آزمون نظریه ذهن- 35 گویه
 24. رمز دانلود پرسشنامه ها : http://edu-admin.ir  
/ 0 نظر / 58 بازدید