سرویس پیشگیری از سرقت در مقالات علمی (Plagiarism)

سرویس پیشگیری از سرقت در مقالات علمی (Plagiarism)


سرویس پیشگیری از سرقت در مقالات علمی یک سرویس پیشرو و یک نرم افزار حرفه ای تشخیص سرقت ادبی و فناوری پیشگیری از آن است که توسط ناشران علمی و گروه های پژوهشی در سراسر جهان پشتیبانی و استفاده می شود بطوریکه اطمینان لازم از اصالت پیش نویس مقاله را قبل از انتشار ایجاد مینماید. با کمک این بانک اطلاعاتی گزارش دقیق درصد سرقت ادبی با ارایه مستندات کامل از منبعی که کپی برداری صورت گرفته است، در زمانی کوتاه و در ابتدای ورود مقاله، پیش از بررسی مقاله توسط داور و سردبیر.

سامانه دانش آسا این خدمت ویژه را برای دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی تنها با 20 هزار تومان گزارش سرقت علمی با نرم افزار را مهیا می کند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه سامانه دانش آسا مراجعه نمایید

بررسی سرقت علمی مقالات ISI


/ 0 نظر / 78 بازدید